Nowy kampus Akademii Muzycznej. Przetarg ogłoszony. Raport nr 1

Ogłoszony został przetarg na budowę nowego kampusu Akademii Muzycznej. Inwestycja jest konsekwentnie wspierana przez Miasto. Uczelni przekazany został niezbędny grunt, uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania i trwają przygotowania do budowy nowego układu ulic i przystanków obsługującego kampus.

– Akademia Muzyczna to jedna z uczelni, która buduje markę miasta silnie związanego z kulturą. Jej absolwenci są często laureatami konkursów, zdobywają uznanie na całym świecie. Bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój innych instytucji kultury w tym Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej. Dlatego nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, że warto wspierać tę uczelnię – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat. Koszt inwestycji szacowany jest na 220 mln zł.  Wstępnie zakończenie prac planowane jest pod koniec 2023 roku. Obecnie trwa postępowanie przetargowe ogłoszone przez uczelnię.

Cały kampus powstanie na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza , które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Głównym elementem założenia będzie nowy ośmiokondygnacyjny gmach, który pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta.

Obecnie Akademia Muzyczna swoją działalność prowadzi w ośmiu budynkach, których stan techniczny jest niewystarczający. Budowa nowoczesnego kampusu to szansa dla bydgoskiej uczelni na zwiększenie zakresu prowadzonej działalności, poprawy jakość nauczania i stworzenie możliwość wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do innych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki inwestycji, Akademia Muzyczna będzie mogła również zwiększyć liczbę studentów, w tym również studentów zagranicznych.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ja dopiero po apelach prezydenta Bydgoszczy, Rady Miasta i mieszkańców. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie  przekazało uczelni miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nowa inwestycję. Miasto będzie również współpracować przy budowie nowego układu drogowego.

Wizualizacje: Materiały inwestora

źródło: komunikat UM Bydgoszcz z 09.07.2021; https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/nowy-kampus-akademii-muzycznej-przetarg-ogloszon/

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz