Opozycjonista czy członek bandy ? czy kłamał? odpowie za wyłudzenie odszkodowań

Stanisław M. na drodze sądowej wywalczył odszkodowania za skazania za rzekomą działalność opozycyjną na przełomie lat 60-tych. Teraz okazało się, że mężczyzna miał wyroki, ale za udział w zbrojnej bandzie i napady rabunkowe z bronią. Krakowska prokuratura oskarżyła go o wyłudzenie 355 tys. zł odszkodowań.

Postępowanie prowadziła Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód. Oskarżony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 1959 r. został skazany za udział z innymi osobami w napadach rabunkowych z bronią. Rok później dostał kolejny wyrok za przechowywanie bez zezwolenia pistoletu z amunicją. Czyny te miały charakter wyłącznie kryminalny i były bez związku z działalnością antykomunistyczną.

Jednak Stanisław M. wystąpił do krakowskiego sądu o stwierdzenie nieważności wyroku z 1959 r. podnosząc, że przestępstwa, za które został skazany, były popełnione w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Wnioskodawca wskazał, że należał do podziemnej organizacji niepodległościowej. Przesłuchano go wtedy w charakterze świadka i pouczono o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sąd opierając się na zeznaniach świadków stwierdził nieważność wyroku sprzed lat i przyznał Stanisławowi M., 56.100 zł odszkodowania oraz 45 tys. zadośćuczynienia. Potem mężczyzna wywalczył kolejne unieważnienie z 1960 r. i przekonywał, iż przestępstwo nielegalnego posiadania broni również pozostawiało w związku z działalnością w organizacji niepodległościowej.
Sąd opierając się na zeznaniach Stanisława M., stwierdził nieważność i tego wyroku i zasądził na rzecz Stanisława M., odszkodowanie w kwocie 145 980 zł oraz zadośćuczynienia w kwocie 108 tys. zł.

W toku prowadzonego postępowania przez Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas kolejnej kwerendy materiałów archiwalnych prowadzonej przez IPN w archiwach odnaleziono nieznane wcześniej materiały operacyjne Milicji Obywatelskiej. Z materiałów MO wynikało, że Stanisław M., z innymi ustalonymi osobami tworzyli grupę zbrojną, która dokonywała napadów rabunkowych.

Stanisławowi M., przedstawiono zarzuty składania nieprawdziwych zeznań i wyłudzenia w ten sposób nienależnego odszkodowania i zadośćuczynienia, w łącznej kwocie 355 tys. zł stanowiącej mienie znacznej wartości.
Stanisław M., nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Za te czyny grozi mu teraz 10 lat więzienia.

Za:

Gazeta Krakowska

Get involved!

Comments

No comments yet