Jak radzić sobie z feminazistowskimi atakami na kościoły? Ordo Iuris podpowiada


Art. 195. Kodeksu Karnego

Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

§ 1.Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


  • EB
  • foto TVPInfo
https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz