Sąd zdecydował o upadłości Energopolu. Byli pracownicy, otrzymają zaległe pieniądze jako wierzyciele uprzywilejowani

Jest decyzja sądu w sprawie spółki Energopol. Zarząd firmy, w wyniku utraty płynności finansowej i zerwania przez inwestorów kontraktów z uwagi na znaczne opóźnienia, złożył do sądu trzy wykluczające się wnioski: o upadłość, restrukturyzację i postępowanie sanacyjne. Akta sprawy liczyły wiele tysięcy stron dokumentów.            
Spółka przedstawiła sądowi swoją sytuację ekonomiczno-prawną i projekt zmian, które przywrócą jej płynność finansową oraz umożliwią spłatę zobowiązań i prowadzenie działalności. Zadaniem sądu było rozstrzygnąć czy przedstawiony plan ma szanse powodzenia oraz wyznaczyć nadzorcę działań przy werdykcie pozytywnym.         

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał za zasadny tylko wniosek o upadłość. W związku z tym syndyk zajmie się zlikwidowaniem majątku spółki aby maksymalnie zaspokoić jej wszystkich wierzycieli. Byli pracownicy, którzy od kilku miesięcy już nie otrzymywali wynagrodzeń z powodu zajęcia kont firmy przez komornika, otrzymają stopniowo pieniądze jako wierzyciele uprzywilejowani w pierwszej kolejności.        
Długi Energopolu u samych tylko podwykonawców wynoszą kilkaset tysięcy złotych. Dodatkowo firma ma do zapłacenia kary umowne za niewywiązywanie się z terminów zawartych umów.         „Szkoda ludzi i firmy podobnie jak ST3 Offshore. Pytanie kto teraz będzie gwarantem wykonanych prac przez tę firmę? Pękających torów tramwajowych, dróg i itp.” – komentarz internauty.       

Po 70 latach funkcjonowania firma Energopol przestaje istnieć. Jak czytamy na portalu 24kurier.pl: „Historia Energopolu – Szczecin SA jako specjalistycznej firmy hydrotechnicznej rozpoczęła się w 1949 roku. Przedsiębiorstwo działało wówczas pod nazwą PPB Hydrotest na Pomorzu. Jego zadaniem była odbudowa zniszczonej infrastruktury portów wojennych, handlowych i rybackich a także obiektów stoczniowych. W 1975 roku, w oparciu o dwa działy budownictwa portowego w Szczecinie i w Świnoujściu, powołano do życia przedsiębiorstwo – Hydrobudowa 11, a następnie – Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego Energopol – 5. Firma budowała między innymi porty handlowe w Świnoujściu i w Szczecinie, przeprawy promowe, bazy Polskiej Marynarki Wojennej oraz Floty Bałtyckiej ZSRR oraz zewnętrzny system chłodzenia elektrowni nuklearnej w Kursku. W 1990 roku dokonano transformacji Przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwa państwowego w przedsiębiorstwo prywatne „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna. Krach w gospodarce zmusił spółkę do zaadaptowania profilu działalności do wymagań rynkowych. Spółka weszła wówczas na trudny rynek budowy infrastruktury drogowej”.         

Na podstawie radioszczecin.pl24kurier.plhttps://radioszczecin.pl/1,402275

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/sad-oglosil-upadlosc-energopolu-szczecin/

Oprac. BC, red. GC

Obraz Grzegorz Skibka z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet