„STOP usuwaniu rolnictwa ze wsi”. Akcja Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Dolnośląska Izba Rolnicza prowadzi kampanię „STOP USUWANIU ROLNICTWA ZE WSI”. Od dwóch lat jej celem jest przeciwdziałanie utrudnianiu pracy producentom rolnym przez osoby nie będące rolnikami.

Kogut sąsiada pieje za głośno, krowa muczy na polu, kombajn hałasuje, a obornik na polu śmierdzi. Trzeba donieść na rolnika – to prawdziwe przypadki skarg, jakie składają nowi mieszkańcy dolnośląskich wsi, którzy sprowadzili się tam w poszukiwaniu świętego spokoju.

Sąsiedzi do walki z rolnikami zaprzęgają paragrafy, policję i sądy, przez co rolnicy są karani na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Karol Ciepły, rolnik gospodarzący na obrzeżach Oławy mówi Radiu Wrocław, że stara się być jak najmniej kłopotliwy dla swoich sąsiadów, ale czasem po prostu się nie da, bo – tak jak teraz – trzeba zdążyć zebrać z pola zboże przed burzą. Dodaje, że skarżąc się na brzydkie zapachy z gospodarstwa czy z pola, sami szkodzimy…

Na internetowej stronie Dolnośląskiej Izby Rolniczej czytamy:

  • rolnicy zaczynają być w mniejszości
  • coraz więcej zmęczonych życiem i pracą w mieście ludzi pragnie zamieszkać i wieść „sielskie życie” na prowincji
  • praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom – zwierząt, nawozy, a nawet rośliny „śmierdzą” a do tego nawet kogut zbyt wcześnie pieje, suszarnia za głośno chodzi, kombajn hałasuje i przejeżdża wiejską drogą, a potem kosi w polu i kurzy – a to normalne czynności w gospodarstwie, gdy trzeba spieszyć się z koszeniem przed zmianą pogody, zwieźć zboże do magazynów, wysuszyć
  • rolnicza produkcja przeszkadzać zaczyna również tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli
  • musimy zmienić nastawienie napływowych mieszkańców wsi oraz służb porządkowych do prac polowych wykonywanych podczas żniw, aby nigdy więcej policjant nie przeganiał rolnika z pola po godz. 22.00

Izba zaprasza do popularyzowania kampanii oraz zgłaszania propozycji działań zwiększających skuteczność prowadzonej akcji.
Kontakt: Bożena Kończak, b.konczak@izbarolnicza.p

Es.

Dodaj komentarz