Dotacje na modernizację gospodarstw – wnioski do 28 stycznia

Do 28 stycznia można jeszcze składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotacje na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. – poinformował portal koscierzyna.naszemiasto.pl (https://koscierzyna.naszemiasto.pl/jeszcze-tylko-kilka-dni-i-szansa-na-spora-dotacje/ar/c1-7518517 ). Chodzi tu o budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

Obraz Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

Dodaj komentarz