Ministerstwo Rozwoju: Sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli branży turystycznej

MR informuje:

Przy MR powstał sztab kryzysowy, z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przy MR powstał sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli branży turystycznej. W jego skład wchodzą przedstawiciele ponad 50 organizacji turystycznych i transportowych. Jest to reprezentacja całego środowiska – organizatorów turystyki, w tym szkolnej; agentów turystycznych; przewoźników; hotelarzy; branży targowej, rozrywkowej i MICE (turystyka biznesowa) – która jest w codziennym kontakcie z naszym resortem.

– Branża turystyczna, jako jedna z pierwszych, odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Powstanie grupy roboczej ułatwia nam zbieranie postulatów i konsultowanie rozwiązań, które mogą pomóc przedsiębiorcom w zminimalizowaniu ryzyka utraty płynności finansowej – wyjaśnia sekretarz stanu w MR Andrzej Gut-Mostowy.

Inicjatywa powołania grupy powstała podczas spotkania minister Jadwigi Emilewicz oraz wiceszefów MR: Andrzeja Guta-Mostowego, Olgi Semeniuk i Krzysztofa Mazura z branżą turystyczną. Odbyło się ono 9 marca w Warszawie.

– Musimy wspólnie z Wami – szeroko rozumianą branżą turystyczną – wypracować i przygotować instrumenty wsparcia, skutecznie je wdrożyć, żeby w miarę spokojnie przetrwać ten trudny moment – mówiła wówczas Jadwiga Emilewicz.

Sztab kryzysowy.

Sztab działa w podgrupach. Pierwsza z nich zajmuje się tzw. touroperatorami, biurami podróży i agentami turystycznymi. Z kolei druga obejmuje pozostałe segmenty branży: hotelarstwo, turystykę biznesową, szkolną, czy branżę targową. A także przewozy autokarowe, branżę rozrywkową (koncerty, festiwale), czy turystykę przyjazdową, pilotów wycieczek.

Całość koordynują Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR) i Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT). Kontakt: media@sar.org.pl

Grupę roboczą tworzą:

– Polska Izba Turystyki

– Polski Związek Organizatorów Turystyki

– Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej

– Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

– Krakowska Izba Turystyki

– Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych

– Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

– Polska Izba Przemysłu Targowego

– Polska Izba Techniki Estradowej

– Harmony Polish Hotels

– Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

– Polski Holding Hotelowy

– Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

– Klub Agencji Eventowych

– Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

– Polska Izba Firm Szkoleniowych

– Stowarzyszenie Branży Eventowej

– Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

– Meeting Professional International Poland Chapter.

źródło: Ministerstwo Rozwoju

Get involved!

Comments

No comments yet