Dobra ikonografika – kto i jak radził sobie z koronawirusem – Przemysław Żurawski vel Grajewski

Jak poszczególne państwa radzą sobie z koronawirusem. Lewe górne pole – ocaliły życie obywateli, nie ocaliły gospodarki, prawe górne – ocaliły gospodarkę i życie obywateli, lewe dolne nie ocaliły ani gospodarki, ani życia obywateli, prawe dolne, ocaliły gospodarkę, nie ocaliły obywateli.

oprac. EB

Dodaj komentarz