7 postulatów Rady Przedsiębiorców z udziałem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak informuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach:

Mecenas Izabella Żyglicka, Wiceprezes RIG, po raz trzeci wzięła udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 26 marca.

W trakcie wideokonferencji omawiano projekt Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej, który jest konsultowany przez przedsiębiorców i partie polityczne. Ustalono siedem, najważniejszych postulatów, które w realny sposób przyczynią się do utrzymania prowadzenia najmniejszych firm.

Postulaty Rady Przedsiębiorców:

 1. Dobrowolny ZUS dla całego sektora MŚP, bez żadnych kryteriów przez okres minimum 3 miesięcy. (Według wyliczeń, gdyby wszyscy przedsiębiorcy zaprzestali płacenia składek ZUS – z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne – to koszt wyniósłby ok 4 mld wobec deklarowanych 212 mld pomocy dla przedsiębiorców).

2. Odblokowanie środków finansowych z kont VAT (split payment).

3. Mikropożyczki w kwocie do 15.000 złotych.

4. Unikanie biurokracji, czyli działanie organów Państwa wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy bez decyzji administracyjnych.

5. Zwrot podatku VAT w terminie do 14 dni, a nie jak dziś do 60 dni.


6. Zawieszenie płatności podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie – przez wszystkie organy samorządu – z obowiązkiem pokrycia tych kosztów samorządom przez budżet centralny do końca 2020 roku.

7. Automatyczne zawieszenie płatności rat kredytowych przez minimum 3 miesiące.

– Konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa COVID-19 będą odczuwalne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Można powiedzieć, że „piłka jest ciągle w grze”! Przedsiębiorcy walczą o to, by ich postulaty zostały uwzględnione przez Rząd. Zachęcam do podpisywania petycji dotyczącej objęcia jednakowym mechanizmem pomocy, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą  i wysyłania ich do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego – podkreśla Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a zarazem Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach w kadencji 2018-2023.

źródło: RIG Katowice

Get involved!

Comments

No comments yet