Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez PKW – RKW Szczecin

Składam doniesienie  o popełnieniu przestępstwa przez Państwową Komisję Wyborczą polegającego na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z Art.160, § 1, ppkt 1 oraz § 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. nr 21, poz.112 wraz z późniejszymi zmianami)    

Zgodnie z § 4 Ustawy Kodeks wyborczy, Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 9 marca wydała uchwałę, ogłoszoną w Monitorze Polskim z dnia 2 kwietnia 2015r. Poz.300, w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., w której to w sposób niewystarczający określa obowiązki czynnika społecznego jakim są Obwodowe Komisje Wyborcze, umożliwiając w ten sposób fałszerstwa wyborcze.

W rozdziale II uchwały w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych „ Zadania komisji przed dniem wyborów” brakuje stwierdzenia :

Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy przekazywaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

W rozdziale VIII uchwały w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych „Postępowanie z dokumentami z wyborów” brakuje stwierdzenia: Wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy pakowaniu paczek, o których mowa w punkcie 79, podpisują je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed możliwością niekontrolowanego otwarcia.

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez PKW – RKW Szczecin

 

 

Składam doniesienie  o popełnieniu przestępstwa przez Państwową Komisję Wyborczą polegającego na niedopełnieniu obowiązku wynikającego z Art.160, § 1, ppkt 1 oraz § 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. nr 21, poz.112 wraz z późniejszymi zmianami)    

 

 

Zgodnie z § 4 Ustawy Kodeks wyborczy, Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 9 marca wydała uchwałę, ogłoszoną w Monitorze Polskim z dnia 2 kwietnia 2015r. Poz.300, w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., w której to w sposób niewystarczający określa obowiązki czynnika społecznego jakim są Obwodowe Komisje Wyborcze, umożliwiając w ten sposób fałszerstwa wyborcze.
W rozdziale II uchwały w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych „ Zadania komisji przed dniem wyborów” brakuje stwierdzenia :
Protokół zdawczo-odbiorczy materiałów podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy przekazywaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
W rozdziale VIII uchwały w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych „Postępowanie z dokumentami z wyborów” brakuje stwierdzenia :                                                                                    Wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy pakowaniu paczek, o których mowa w punkcie 79, podpisują je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed możliwością niekontrolowanego otwarcia.