Jerzy Targalski o sytuacji międzynarodowej i zadaniach RKW-RKW