Zielona Góra 19 września spotkanie RKW

W dniu 19 wrzesnia o godzinie 18.00 odbędzie się w Zielonej Górze zebranie RKW na ul. Zjednoczenia 92 (Studio Telewizji Lubuszan).

Dla osób chętnych do pracy w OKW obecność obowiązkowa.