Zmiany Kodeksu Wyborczego - Sprawozdanie Komisji po I czytaniu ustawy.

Serdecznie prosimy o zapoznanie się ze zmianami w poselskim projekcie i przesyłanie uwag na nasz adres biuro@stowarzyszenierkw.org

Stowarzyszenie RKW (w skrócie RKW) jest jedyną legalnie działającą i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacją używającą nazwę Ruch Kontroli Wyborów i skrótu RKW. Nasza zarejestrowana nazwa i znaki graficzne - od początku związane z
działalnością kontroli wyborów w 2015 roku - chronione są przez prawo w tym przez Urząd Patentowy.
 

Poniżej znajdują się odnośniki do plików w formacie *.doc oraz w formacie *.pdf, które zawierają zmienioną wersję poselskiego projektu zmiany prawa wyborczego (po pracach w Nadzwyczajnej Komisji):

 

Pliki: