System podatkowy w RP i w Wlk. Brytanii

Uwagi ogólne:

W 2013 tylko Polacy zarejestrowali w UK ok. 19.000 nowych spółek, podczas gdy w całej Polsce raptem 27.400 spółek (w 2014 już o ok. 2 % mniej),

W rankingu przyjazności podatkowej Polska zajmuje dopiero 87 miejsce, podczas gdy UK 16 miejsce,

W Polsce jest aż 18 podatków, w UK tylko 8 podatków,

Za ok. 10 funtów miesięcznie mamy prawo do brytyjskiej emerytury (jej minimalna wysokość to ponad 100 funtów tygodniowo), podczas gdy minimalny ZUS w Polsce to obecnie aż 1.172,56 zł miesięcznie, czyli aż 14.070,72 zł rocznie (i to w kraju gdzie pensja minimalna to 2.000,00 zł brutto !!),

Rozliczanie walut (w Polsce kurs NBP z jednego, konkretnego dnia, natomiast w UK urząd publikuje jeden kurs z całego miesiąca, a jeśli w dniu wystawienia faktury realny kurs był inny niż w dniu zapłaty, przedsiębiorca może sobie wybrać po jakim kursie chce się rozliczyć,

W Wielkiej Brytanii nie ma systemu pism poleconych, listy zwykłe leżą w skrzynce i czekają na adresata, który po ich odebraniu od razu wie czego dotyczą (w PL jest tylko awizo),

W Polsce vacatio legis na zmianę VAT wynosiło tylko 7 dni, natomiast w UK terminy te są znacząco dłuższe, np. Companies Act z początku 2006 wszedł w życie dopiero  w październiku 2009 r. (a i tak spółki zarejestrowane pod rządami starego prawa mogły prowadzić interesy wg. starych przepisów).

Kwota wolna od podatku w EURO

POLSKA - 704,30 Euro - tj. 6% średniej pensji (czyli aż 94 % zawsze jest opodatkowane!),

NIEMCY - 8.130,00 Euro - tj. 20% średniej pensji,

AUSTRIA - 11.000 Euro - tj. 32 % średniej pensji,

CHORWACJA - 3.423,50 Euro - tj. 28 % średniej pensji,

IRLANDIA - 16.500 Euro - tj. 50 % średniej pensji (23,4 razy większa niż w PL !!!),

WIELKA BRYTANIA - 13.425,90 Euro - tj. 38% średniej pensji (19,06 razy większa !!).

Zakładanie działalności w UK - główne różnice w stosunku do PL

Zakładanie spółki możliwe natychmiast przez Internet (brak konieczności dodatkowego wyrabiania NIP i REGON – znam przypadek w PL gdzie zakładanie spółki „od zera” z uwagi na „przychylność” urzędów trwało cały rok !!!),

Kapitał zakładowy jedynie deklarowany - brak obowiązku wpłacania na konto bankowe,

Brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w spółce (b. istotna różnica !),

Jeśli spółka wszystkie transakcje obsługuje przez konto bankowe, to nie trzeba prowadzić ewidencji sprzedaży – wtedy wyciąg bankowy lub z konta PayPal staje się taką ewidencją,

W UK nie ma kas fiskalnych w polskim rozumieniu (a na marginesie same kasy potrafią być nawet kilka razy tańsze niż w PL),

Brak comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (!!!), podatek płatny „z dołu”,

W praktyce spółka działa (gromadzi faktury + koszty), a po zakończeniu roku oblicza się należny podatek, który trzeba zapłacić w przeciągu 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (w Polsce podatek dochodowy płacimy z góry, w UK z dołu – czyli to spółka obraca pieniędzmi, a nie państwo),

Brak obowiązku składania comiesięcznych deklaracji do brytyjskich odpowiedników polskiego ZUS i US.

Główne zasady rozliczeń

Wynagrodzenie opodatkowane jest tam gdzie siedziba spółki (zgodnie z konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania), od tego odciągana jest składka na ubezpieczenie społeczne i podatek,

Istnieje kwota wolna od ubezpieczenia społecznego – składkę płaci się dopiero wtedy, gdy w miesiącu dochód przekroczy 641 funtów (jeżeli ktoś zarabia mniej, nie płaci nic, ale nadal ma ubezpieczenie zdrowotne i przysługuje mu podstawowa emerytura !!!)

W Polsce pracownik otrzymuje „na rękę” tylko ok. 61% tego co wydaje pracodawca na jego zatrudnienie – w UK dużo więcej, ponadto przy małych zarobkach w UK podatki są zniżkowe i rosną stopniowo, do ok. 641 funtów miesięcznie nie płaci się żadnych podatków,

Dodatkowe preferencje w Wielkiej Brytanii:

kilometrówka – ok. 0,45 funta na milę czyli aż ok. 1,45 na km (przy skromnym samochodzie można nawet odłożyć nieco pieniędzy),

diety w wypadku delegacji zagranicznych są 2x wyższe niż w PL (nawet 200-300 funtów na jeden dzień),

W praktyce przedsiębiorca w UK:

wypłaca siebie nieopodatkowaną pensję 641 funtów oraz,

drugie tyle zaoszczędza na kilometrówce i delegacjach,

co łącznie daje bez problemu około równowartość aż 6.000,00 – 10.000,00 zł miesięcznie),

Wielka Brytania jest wolna od:

ZUS w polskim rozumieniu (od ogromnych składek),

pełnej księgowości dla spółek LTD,

comiesięcznych deklaracji,

obowiązku comiesięcznych zaliczek na podatek,

ankiet, sprawozdań,

kas fiskalnych w polskim rozumieniu,

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się, że osoba prawna ma rezydencję podatkową w kraju w którym podejmowane są kluczowe decyzje (gdzie sprawowany jest faktyczny zarząd), na Wyspy nie mogą swobodnie przenieść swojego biznesu przedsiębiorcy którzy prowadzą w Polsce tzw. zakłady (istnieje wówczas niestety konieczność założenia w PL oddziału),

Preferencje podatkowo-inwestycyjne w Wielkiej Brytanii - jeżeli przedsiębiorca ma do zapłacenia kwotę X podatku dochodowego, wówczas może on (zamiast zapłaty podatku) dołożenia drugie tyle swoich środków i zainwestowania całości w nowy biznes (oczywiście pod pewnymi ograniczeniami) – inwestycję taką należy utrzymywać min. 3 lata, a potem mamy do wyboru dwie ścieżki:

jeżeli nowy biznes upadnie, to podatnik może to co stracił wpisać w koszty i pomniejszyć podatek w następnym roku, albo,

jeśli inwestycja się rozwinęła i podatnik sprzedał udziały w tym biznesie, to cały zysk z tej sprzedaży jest wolny od podatków (!).

Opracowano na podstawie:

Kamil Cebulski, Biznes w kraju dziadów, 2015,

Edyta Hołdyńska, Wielka emigracja firm, Dorzeczy.pl, 11-17 V 2015, 20/2015,

Jakub Wozinski, Patrioci nie płacą. Ucieczka przed wysokimi podatkami to działanie na korzyść polskiej gospodarki, Uwazamrze.pl, nr 2 (148), luty 2014,

Kamil Cebulski, Brytania obiecana, Uwazamrze.pl, nr 2 (148), luty 2014,

materiały własne.