Gabriel Janowski w Radiu Wnet

O problemach rolnictwa i rynku produktów rolnych