Rocznica zajęcia PKW - Konferencja 28 listopada 2015

W Konferencji wzięli udział uczestnicy zajęcia PKW w 2014 roku. Fakt ten stał się impulsem do powołania Ruchu Kontroli Wyborów.

Pełny zapis Konferencji