Zemsta Komisji Wyborczej w Gdańsku? Odroczenie rejestracji G. Brauna

Z komunikatu Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna na stronie www.kwwgrzegorzabrauna.pl dowiadujemy się, że:

Komisja wyborcza odroczyła do poniedziałku rejestrację G. Brauna!

„Komisja wyborcza w Gdańsku odroczyła do poniedziałku rejestrację Grzegorza Brauna jako kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska. Jako powód podała fakt, że w obowiązującym formularzu zgłoszeniowym w miejscu informacji o adresie zamieszkania Kandydata zgadnie ze stanem faktycznym wpisany został adres zamieszkania. Komisja uznała jednak, że w tej rubryce zamiast adresu zamieszkania powinien był zostać wpisany adres, pod którym Kandydat widnieje w rejestrze wyborców. Ten rzekomy błąd został usunięty, jednak mimo to kandydat nie został zarejestrowany.”

Nasz komentarz:

Oczywistym jest, że w ten sposób Komisja Wyborcza w Gdańsku chce [bezpodstawnie] obciążyć KWW Grzegorza Brauna takim samym zarzutem o wadliwości zgłoszenia, jaki Braun [słusznie] skierował pod adresem nielegalnego Komitetu Wyborczego Aleksandry Dulkiewicz.

W ten sposób Komisja Wyborcza w Gdańsku stosuje zasłonę dymną do swoich wcześniejszych haniebnych i nielegalnych decyzji poprzez wykazanie, że jeden i drugi komitet wyborczy kandydatów przedstawił wadliwe prawnie dokumenty ale oto Komisja Wyborcza zastosuje „łaskawie” ten sam co wobec Aleksandry Dulkiewicz mechanizm wezwania do usunięcia braków (choć także po terminie i w sytuacji, gdy takie zgłoszenie powinno być, jako wadliwe odrzucone) ALE nastąpi jednak „dopuszczenie” do wyborów Grzegorza Brauna (którego komitet niby też nie spełnił wymogów ordynacji podobnie jak jego kontrkandydatki). Zwykły obywatel ma odnieść wrażenie, że i jeden, i drugi Komitet Wyborczy kandydata przedstawił wadliwe dokumenty ale spotkali się oni i ich komitety przecież z tym samym ŁASKAWYM działaniem Komisji Wyborczej w Gdańsku, która zamiast odmówić rejestracji wezwała komitety do usunięcia braków.

Sprytne choć nielegalne działania Komisji Wyborczej w Gdańsku idą trop w trop za machinacjami Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. 

Marcin Dybowski

Krajowy Koordynator sieci RKW

Kategorie Video

Get involved!

Comments

No comments yet