Komunizm, czyli filozofia wolności i destrukcji

Polecam zajrzeć do opisu! Oraz obejrzeć cały film, rzecz jasna. Dla oburzonych marksistów: zdaję sobie sprawę z ogromnej liczby uproszczeń oraz „lekkiego” podejścia do tematu – interesuje mnie jednak przede wszystkim grunt, na którym operowali młodohegliści i na którym nadal kwitną ich dzieci. Jeśli ktoś pragnie zapoznać się „na poważnie” z marksizmem i młodoheglizmem w ogóle – mogę odesłać go jedynie do dr hab. Michała Bohuna z IF UJ. Może i sennie, ale porządnie i starannie.

Dzisiaj kilka ogólnych uwag o komunizmie (w ujęciu marksistowskim) z uwzględnieniem kwestii poruszanych już niegdyś w filmie „O ideologicznej polaryzacji”. Filmu nie należy traktować jako poważnej, dogłębnej analizy marksizmu lub inaczej – stanowi on analizę jego ogólnych założeń ontologicznych bez szczegółowego zagłębiania się w myśl kolejnych rewizjonistów. W filmie odwołuję się przede wszystkim do 6 z tez Marksa o Feuerbachu (przywoływana na karcie społeczność) oraz fragmentu z „Ideologii niemieckiej”. Wspomniany, „programowy” fragment z „Manifestu komunistycznego” to: „Dla krajów najpostępowszych jednak dość powszechnie można by zastosować, co następuje:

1°). Wywłaszczanie własności ziemskiej i zużytkowanie renty gruntowej na wydatki państwa.  

2°). Wysoki podatek postępowy.  

3°). Zniesienie prawa spadkowego.  

4°). Konfiskata majątku emigrantów i buntowników.  

5°). Centralizacya kredytu w ręku państwa przez bank narodowy z kapitałem państwowym i bezwarunkowym monopolem.  

6°). Centralizacya środków transportowych w ręku państwa.  

7°). Pomnożenie ilości fabryk narodowych (państwowych), narzędzi produkcyi; uprawa i melioracya gruntów wedle ogólnego planu.  

8°). Jednaki przymus roboczy dla wszystkich. Ustanowienie armij przemysłowych — zwłaszcza dla rolnictwa.  

9°), Zjednoczenie rolnictwa z przemysłem, powolne zniesienie różnic między miastem a wsią.  

10°). Publiczne i bezpłatne wychowanie. Usunięcie pracy dzieci w fabrykach w formie dzisiejszej. Zjednoczenie wychowania z produkcyą materyalną i t. d. i t. d.”.

Należy zauważyć, iż twierdzenie sformułowane przeze mnie w filmie iż nowoczesne państwa Europy Zachodniej zrealizowały wszystkie te postulaty jest przesadzone – pełna realizacja obejmuje jedynie punkt 2, 6, 7 i 10, pozostałe punkty zrealizowane zostały raczej częściowo. Ponadto przywoływałem fragment z „Ideologii niemieckiej” który niejednokrotnie już przywoływałem (nazywając to „marzeniem o społeczeństwie artystów”) dokładnie brzmi: „(…) w społeczeństwie komunistycznym, w którym nikt nie ma wyłącznego kręgu działania, lecz może się wykształcić w dowolnej gałęzi działalności, społeczeństwo reguluje ogólną produkcję i przez to właśnie umożliwia mi robienie dziś tego, a jutro owego, pozwala mi rano polować, po południu łowić ryby, wieczorem paść bydło, po jedzeniu krytykować, słowem – robić to, na co mam ochotę, nie robiąc przy tym ze mnie wcale myśliwego, rybaka, pasterza czy krytyka”

Dodaj komentarz