Media Narodowe – Konferencja Stowarzyszenia RKW

16 stycznia zgodnie z planem odbyła się całodzienna konferencja poświęcona zasadom działania i organizacji mediów narodowych zorganizowana przeze Stowarzyszenie RKW przy współudziale SDP, KSD i Krucjaty Różańcowej. Na Jasną Górę przybyło blisko 300 osób. Obradowaliśmy w sali im. ks. Kordeckiego. Wszystkie wystąpienia zostały nagrane i będą udostępnione na naszej stronie.

Początek konferencji. Na wstępie Marcin Dybowski odczytał wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka, które będzie jutro dostępne na naszej stronie.

Wystąpienie Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP, a za stołem Jadwiga Chmielowska (wiceprzew. St. RKW, czł. Zarządu SDP), Elżbieta Kruk (była przew. KRRiT, poseł PiS), w środku Marcin Dybowski (St. RKW, Krucjata), niewidoczna Doprota Kania (Gazeta Polska).

Krzysztof Skowroński mówił m. in. o projekcie ustawy o mediach publicznych przygotowany przez SDP, Elżbieta Kruk przedstawiła plany powołania Mediów Narodowych.

Po przerwie bardzo ciekawie mówili Wojciech Reszczyński, który nagrał swoje wystąpienie na wideo, gdyż w tym czasie miał zajęcia w Toruniu, Dorota Kania, która podkreśliła, że przerwanie pępowiny łączącej media z komunistycznymi tajnymi służbami wymaga likwidacji zbioru zastrzeżonego w IPN, czego należy żądać od szefa ABW i Maciej Pawlicki, który opowiadał o doświadczeniach pracy w mediach po okrągłym stole i próbach przekształcenia ich.

Wśród innych głos zabrał też J. Targalski, który podkreślił, iż pluralizm w mediach oznacza obecność różnych opcji politycznych, które jednak wychodzą z interesu narodowego. Pluralizm nie może polegać na prezentowaniu agentury niemieckiej obok agentury rosyjskiej, czy tw służb cywilnych obok tw wojskówki.