Nie dajmy się okradać – RKW Wałbrzych radzi

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

e-mail: ruch-kontroli-wladzy-walb@o2.pl

tel. 604552997

ul. Katowicka 3/9

58-303 Wałbrzych

                                                                                      WAŁBRZYCH 30.01.2017

Ze  względu na to iż zgodnie z prawem mamy obowiązek zachowywania dowodów zapłaty za opłaty miesięczne przez okres 3 lat , nikt nie ma prawa żądać od nas udowodnienia iż dokonaliśmy wpłaty powyżej trzech lat wstecz .

Dotyczy to nakazów zapłaty , wezwań do zapłaty.

Chodzi dokładnie o miesięczne opłaty tj. energia, czynsz, woda i kanalizacja  itp.

Polaku masz nie tylko obowiązki ale również swoje prawa. Druga strona każdej umowy również ma przestrzegać prawa.

Gdy masz problem zwróć się do nas to pomożemy.

Przewodniczący

RKW WAŁBRZYCH

Ryszard  Jordan


Dodatkowe wyjaśnienie do opinii

Ponadto chciałbym podkreślić, że w systemie prawnym obowiązują inne niż ww. ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. akty prawne, które pozwalają na odwracanie skutków naruszeń praw najemców lokali. Przede wszystkim mam na myśli ustawę z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z późn. zm.). Przepisy tej ustawy mogą także stanowić podstawę wystąpienia z roszczeniem przez najemcę, którego interes prawny został naruszony przy sprzedaży budynków. Przepis art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli wskutek czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe na niepaństwowe osoby prawne lub osoby fizyczne osoby te uzyskały niesłusznie korzyść z majątku Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, sąd może oznaczyć sposób i wysokość wyrównania strat, a nawet rozwiązać umowę, rozstrzygając o rozliczeniu między stronami.

Get involved!

Comments

No comments yet