Poranek w Radiu WNET – Red. Krzysztof Skowroński rozmawia w Żywcu z koordynatorami RKW

Rozmowa przeprowadzona jest z koordynatorami RKW Panem Rafałem Dudziakiem i Panem Adrianem Midorem
Głos RKW z Lublina opublikowany na stronach SDP