Dlaczego Stowarzyszenie RKW?

Dlaczego Stowarzyszenie RKW
 
. Powołanie Stowarzyszenia jest przygotowaniem instrumentu, który umożliwi przystąpienie natychmiast po wyborach parlamentarnych do walki z kleptokracją i budowy instytucji demokratycznych.
 
1.      „Murzyn zrobił swoje murzyn może odejść”
Odsuwanie dyskusji co dalej po wyborach parlamentarnych ukrywa prostą intencję – „Murzyn zrobił swoje Murzyn może odejść”. Wybory skończone i mamy się rozejść, by nie przeszkadzać partiom. Po wyborach kilkumiesięczne dyskusje i próby organizowania się spowodują utratę czasu w kluczowym okresie trzech miesięcy kształtowania się nowej koalicji i w konsekwencji załamanie ruchu. W wypadku zwycięstwa trzeba będzie natychmiast tworzyć oddolny nacisk na mafie lokalne, by umożliwić realizację reform na górze. W wypadku przegranej, tym bardziej trzeba mobilizować społeczeństwo do oporu. Formy instytucjonalne jako rdzeń ruchu obywatelskiego będą konieczne, zaś rezygnacja z nich wprowadzi chaos organizacyjny, nie wiadomo kto kieruje, za co i przed kim jest odpowiedzialny i w konsekwencji ruch niszczony jest przez rywalizujące czynniki zewnętrzne.
 
2.      Ruch Kontroli Wyborów czy Ruch Kontroli Władzy
Każda władza musi być kontrolowana, zwłaszcza w sytuacji polskich układów mafijnych. Kontrola wyborów jest jedynie elementem kontroli władzy w tych wyborach wyłanianej. Dlatego Ruch Kontroli Władzy jest logicznym rozwinięciem Ruchu Kontroli Wyborów
 
3.      Czy każdy musi być w Stowarzyszeniu RKW
Stowarzyszenie grupuje najbardziej aktywnych i zaangażowanych członków ruchu, nadaje mu formy organizacyjne. Sympatycy wspomagają Stowarzyszenie w akcjach. W każdej chwili mogą do niego dołączyć, choć oczywiście nie muszą tego robić, by działać.
 
4.      Dlaczego nie może zostać jak dotychczas
Jasna struktura organizacyjna umożliwia przeprowadzenie wyborów i wyłonienie kierownictwa przez członków Stowarzyszenia, a nie mianowanie ich przez inne organizacje czy partie lub wręcz samomianowanie. Chodzi o to, by owo kierownictwo składało się z ludzi wybranych, czyli autorytetów lokalnych, za którymi pójdą inni, gdyż pracować za darmo można tylko z przekonania. Wybory są gwarancją niezależności Stowarzyszenia i ruchu od czynników zewnętrznych. Ruchem bez przywódców wyłonionych w drodze demokratycznych wyborów łatwiej manipulować, a przede wszystkim rozbić. Przykładem jest klęska spontanicznych i niezorganizowanych buntów w PRL.
Kadencyjność i możność odwołania eliminuje przypadki patologiczne w kierownictwie.
W przypadkach losowych ludzi  w kierownictwie (np. choroba, brak czasu z powodów komplikacji rodzinnych) działają od razu zastępcy koordynatorów.
 
5.      Stowarzyszenie, a nie grupa osób prywatnych, może dodatkowo:
– Oficjalnie zwracać się do instytucji państwowych np. o zbadanie kart do głosowania,
– Współpracować z innymi organizacjami i fundacjami,
– Zaprosić obserwatorów zagranicznych na wybory i zwracać się do instytucji międzynarodowych,
– Reprezentować oficjalnie swych członków wobec instytucji państwowych i bronić przed represjami władzy,
– Posiadać własną księgowość i rozliczać się. Grupa obywateli musi w takim wypadku zwracać się do jakiegoś stowarzyszenia,
– Starać się o fundusze na swoją działalność i pomoc finansową.
 

 

 

Siła oddziaływania stowarzyszenia jest wyższa niż prywatnego obywatela. Dlatego Solidarni 2010 istnieją w formie stowarzyszenia a nie ruchu obywatelskiego.