Zostań żołnierzem 1 Brzeskiego Pułku Saperów! Terminy naborów w styczniu i lutym 2020 r.

Jak podaje oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu trwa nabór do 1 Pułku Saperów (1 psap) w Brzegu.

W 1 psap trwa nabór na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych:

 • 15 stycznia 2020 r.,
 • 22 stycznia 2020 r.,
 • 5 lutego 2020 r.,
 • 19 lutego 2020 r.,

o godz. 8 w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczącej naboru są:

 • starszy chorąży sztabowy Aleksander KLIMEK (tel. 261-637-214),
 • starszy chorąży Tomasz SIUPIKA (tel. 261-637-213),
 • starszy referent Joanna ŚWIERCZ (261-637-214).

Informacja ogólna:

Kandydaci, stawiając się na postępowanie kwalifikacyjne, powinni posiadać ze sobą:

 1. Książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej.
 2. Dowód osobisty.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej.
 4. Zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem postępowania kwalifikacyjnego).
 5. Ubiór sportowy stosowny do warunków pogodowych (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową).
 6. Przybory piśmiennicze.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji, np. ukończone szkoły, kursy, prawa jazdy, uprawnień do obsługi sprzętu przeładunkowego (o uprawnienia wymagane w poszczególnych poszukiwanych przez jednostki specjalnościach wojskowych należy pytać osoby upoważnione do udzielania informacji dotyczącej naboru).
 8. Życiorys w postaci CV.
 9. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.
 10. Świadectwa pracy.
 11. Dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.
 12. Kopię ostatniej opinii służbowej (w przypadku byłych żołnierzy zawodowych),
 13. Kopię ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej).

O szczegóły postępowania kwalifikacyjnego i niezbędne dokumenty należy pytać osoby wskazane w każdej jednostce wojskowej, upoważnione do udzielania informacji dotyczącej naboru.

Get involved!

Comments

No comments yet