Znamy Bydgoskich Wolontariuszy Roku 2020

Bezinteresownie pomagają innym i poświęcają swój czas dla ludzi będących potrzebie – 10 grudnia podczas Gali online rozstrzygnięto konkurs na Wolontariusza Roku 2020. W tym roku, uznając trud walki z pandemią – przyznano także tytuł Wolontariusza Roku w zakresie walki z COVID-19.

Co roku z okazji 5 grudnia – Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – wyróżniamy najbardziej zaangażowanych bydgoskich wolontariuszy. Święto zostało ustanowione w 1986 roku z inicjatywy ONZ, w celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy.
 
– Serdecznie gratuluje wszystkim Wolontariuszkom i Wolontariuszom w naszym mieście.  Te wyróżnienia mają charakter symboliczny, bo w dzisiejszych czasach każdy, kto chce bezinteresownie pomagać innym zasługuje na uznanie. Mamy świetne miejsce – Bydgoskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariat, które pomimo czasu społecznej izolacji tętni życiem. Życzę naszemu miastu, aby aktywnych wolontariuszy było jeszcze więcej – mówi prezydent Rafał Bruski
 
Kapituła w tym roku nagrodziła 5 Wolontariuszy:
•    Kategoria Wolontariat dziecięcy: Dorota Grudziecka
•    Kategoria Wolontariat młodzieżowy: Kamila Błajda
•    Kategoria Wolontariat dorosły: Adam Jaworski
•    Kategoria Opiekun Wolontariatu: Bożena Sałacińska
•    Kategoria Wolontariat w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19: Dominika Duszyńska
 
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To właśnie z myślą o nich organizujemy konkurs na Bydgoskiego Wolontariusza Roku. W tym roku, roku pandemii, szczególnie doceniamy wolontariuszy – bez ich zaangażowania nie udałoby się skutecznie pomagać choćby seniorom.
 
Konkurs Bydgoski Wolontariusz Roku organizowany jest przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy od 2003 roku. Zawsze obejmował cztery kategorie wiekowe:
•    wolontariat dziecięcy – do 14 roku życia
•    wolontariat młodzieżowy –  w wieku 15 – 25  lat
•    wolontariat dorosły – osoby, które ukończyły 25 lat
•    opiekun wolontariatu.
 
W tym roku konkurs został poszerzony o nową kategorię: wolontariat w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.
 
Celem konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku” jest m.in. promowanie działań wolontariackich, kształtowanie postawy prospołecznej i obywatelskiej czy zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat możliwości świadczenia pracy o charakterze wolontariackim. W tym roku wpłynęło ponad 40 wniosków.
 
Kapituła wyróżniła 5 wolontariuszy:
•    Kategoria Wolontariat dziecięcy: Anna Walkiewicz
•    Kategoria Wolontariat młodzieżowy: Kacper Berka
•    Kategoria Wolontariat dorosły: Iwona Wasilewska
•    Kategoria Opiekun Wolontariatu: Janina Lackner
•    Kategoria Wolontariat w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19: Joanna Czerska-Thomas
 
Dodatkowo kapituła postanowiła wyjątkowo wynagrodzić wszystkich wolontariuszy z kategorii wolontariat dziecięcy oraz wyjątkowo najmłodszych Zuchów działających na co dzień w 7 BGZ „Powsinogi” w Bydgoszczy.
 
Przyznane nagrody:
•    Dla laureatów 5 kart podarunkowych o wartości 300 zł każda
•    Dla wyróżnionych 5 kart podarunkowych o wartości 100 zł każda
•    Dla wolontariuszy z kategorii wolontariat dziecięcy 19 kart podarunkowych o wartości 50 zł każda.

źródło: UM Bydgoszcz; http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/znamy-bydgoskich-wolontariuszy-roku-2020/

Get involved!

Comments

No comments yet