Wyznaczono miejsca kwarantanny dla mieszkańców miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego.

W piątek, 20 marca w starostwie powiatowym w Łomży za zamkniętymi drzwiami i bez mediów odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia. W posiedzeniu udział wzięli m.in. wicewojewoda Podlaski – Tomasz Madras i wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś.

Na spotkaniu ustalono:

Bieżąca sytuacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:

 • dostępnych jest 476 łóżek;
 • hospitalizowanych jest 5 pacjentów, w tym 1 przyjęty 19.03.2020 r. z podejrzeniem COVID-19;
 • montowane są śluzy na poszczególnych oddziałach – prace w tym zakresie zostaną zakończone najpóźniej rano 21.03.2020 r.;
 • zamontowana została oczyszczalnia ścieków;
 • zostały zgłoszone przez Dyrektora do Wojewody Podlaskiego potrzeby w zakresie skierowania do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w trybie art. 47 ust.1 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) 13 lekarzy różnych specjalności: chorób zakaźnych, anestezjologów, hemodynamistów, pediatrów, chorób wewnętrznych;
 • prowadzone są szkolenia pracowników;
 • NPL (nocna i świąteczna pomoc lekarska) funkcjonuje w wydzielonym budynku przy Szpitalu;
 • SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) funkcjonuje jedynie dla potrzeb pacjentów z podejrzeniem koronawirusa;
 • nie ma możliwości zorganizowania ogólnodostępnego SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży;
 • Szpital Wojewódzki w Łomży nadal potrzebuje wsparcia finansowego z wszelkich dostępnych źródeł;
 • Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zgłosił potrzebę zabezpieczenia budynku, w którym zamieszka personel medyczny łomżyńskiego szpitala na czas trwania epidemii.

Zarząd Województwa Podlaskiego w ciągu ostatniego tygodnia przekazał dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem skutków zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 765 517,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę w dniu 18 marca 2020 r. na użyczenie 2 sztuk respiratorów przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Zarząd Województwa Podlaskiego uruchamia aktualnie projekt pozakonkursowy o wartości 22 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w ramach którego Szpital Wojewódzki w Łomży będzie mógł ubiegać się dodatkową pomoc.

Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy środki finansowe ujęte w planie budżetu na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, które się nie odbyły lub nie odbędą na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, na walkę z koronawirusem.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego zadeklarował dalsze finansowe wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

Wicewojewodzie Podlaskiemu zgłoszono potrzebę:

 • uruchomienia dodatkowej karetki pogotowia stacjonującej w Jedwabnem dla Gmin Jedwabne, Wizna i Przytuły;
 • wzmocnienia opieki medycznej w zakresie psychiatrii;
 • wydzielenia w CPR dyspozytora, który wskaże jadącemu własnym transportem pacjentowi, szpital dysponujący wolnym miejscem.

Wicewojewoda Podlaski poinformował o możliwości korzystania przez naszych mieszkańców z usług medycznych świadczonych przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce, w szczególności w zakresie kardiologii.

Wicewojewoda Podlaski poinformował o zatwierdzeniu miejsc kwarantanny:

 • dla mieszkańców Łomży – Dom Studenta Rubikon w Łomży;
 • dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego – Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie.

Ustalono potrzebę wystąpienia do wszystkich samorządów województwa podlaskiego o pomoc finansową dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży celem jak najlepszego przygotowania do leczenia chorych zagrożonych koronawirusem z całego województwa podlaskiego.

Łomżyńskie samorządy podtrzymały deklarację pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

Związki zawodowe funkcjonujące w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży zadeklarowały pełne wsparcie dla Dyrektora, również finansowe.

Grupa Ratownicza Nadzieja od dziś wprowadziła karetkę pogotowia do systemu transportu pacjentów NPL, potrzebuje jednak wsparcia finansowego prowadzonej w tym zakresie działalności.

W spotkaniu udział wzięli:

Wicewojewoda Podlaski – Tomasz Madras, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Piotr Modzelewski, Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński – Maria Dziekońska, Burmistrz Jedwabnego – Adam Mariusz Niebrzydowski, Burmistrz Nowogrodu – Grzegorz Andrzej Palka, Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys, Wójt Gminy Miastkowo – Kazimierz Górski, Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski, Wójt Gminy Przytuły – Kazimierz Ramotowski, Wójt Gminy Śniadowo – Rafał Pstrągowski, Wójt Gminy Wizna – Mariusz Soliwoda, Zastępca Prezydenta Łomży – Andrzej Stypułkowski, Sekretarz Gminy Zbójna – Tomasz Chojnowski. Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Andrzej Duda, Wicedyrektor Departamentu Zdrowia UMWP – Monika Anna Borkowska, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – Jacek Roleder, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Sławomir Szajda, Przełożona pielęgniarek odpowiadająca za średni personel medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – Ewelina Potaś, Kierownik Delegatury NFZ w Łomży – Jerzy Cwalina, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Przemysław Gosk, Kierownik Sekcji Epidemiologicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży – Artur Arszułowicz, Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Stanisław Studencki, Prezes Grupy Ratowniczej Nadzieja – ks. Radosław Kubeł, Przewodnicząca OZZPiP ZOZ w Łomży – Katarzyna Jarocka, Przedstawiciel OZZPiP ZOZ w Łomży – Ewa Kowalewska.

Źródło: mylomza.pl

Get involved!

Comments

No comments yet