Koperta życia

Niepełnosprawni, przewlekle chorzy lub samotni seniorzy z powiatu nowosolskiego zostali objęci programem zdrowotnym starostwa. Tylko w tym roku do 1300 osób trafiły tzw. koperty życia, które są dla ratowników medycznych skarbnicą informacji o ich stanie zdrowia. Starostwo powiatowe planuje w przyszłym roku kontynuowanie akcji. Oprócz kolejnych kopert zawierających m.in. spis chorób przewlekłych czy nazwy i dawki zażywanych leków oraz kontakt do osób bliskich, przewidziano również dla seniorów szkolenia z pomocy przedmedycznej i ratowania życia oraz warsztaty poszerzające ich wiedzę o zdrowiu.    
Więcej na stronie:  https://nowasol.naszemiasto.pl/starostwo-w-nowej-soli-rozda-w-grudniu-1300-kopert-seniorom/ar/c11-8024807

Oprac. BC

Źródło: https://nowasol.naszemiasto.pl/starostwo-w-nowej-soli-rozda-w-grudniu-1300-kopert-seniorom/ar/c11-8024807

Get involved!

Comments

No comments yet