Tumak-20 w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej

9BBKPanc. bierze udział w największym przedsięwzięciu szkoleniowym Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej tj. ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. TUMAK-20.

Scenariusz ćwiczenia zakłada m. in. prowadzenie przez pododdziały brygady działań stabilizacyjnych w rejonie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym na terenie powiatu i gminy Braniewo, po wyparciu przeciwnika poza granice państwa.

W trakcie ćwiczenia żołnierze brygady doskonalą swoje umiejętności w zakresie zwalczania grup dywersyjno-rozpoznawczych oraz rozproszonych w rejonie odpowiedzialności pojedynczych pododdziałów przeciwnika.

Jednym z epizodów ćwiczenia jest blokowanie, izolowanie i rozbicie przeciwnika okrążonego na południowym skraju miejscowości Braniewo.

Ostatnim etapem ćwiczenia będzie przemieszczenie pododdziałów do Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Orzyszu, gdzie zrealizowana będzie część ogniowa ćwiczenia.


Ogółem w ćwiczeniu bierze udział ponad 600 żołnierzy brygady, zaangażowanych jest ok. 120 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego.

tekst: ppłk P. Szelezin

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz