Podlaska straż graniczna przypomina turystom: Granica państwa. Przekraczanie zabronione!

Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych.

Obecnie w województwie podlaskim granicę z Białorusią można przekraczać w drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach i Kuźnicy.

Jak co roku w wakacje zwiększa się liczba turystów, którzy lekkomyślnie łamią przepisy wchodząc na pas drogi granicznej i przekraczając linię granicy w miejscach niedozwolonych. Tak było i w tym przypadku, 3. sierpnia mandatami karnymi zostało ukaranych trzech obywateli Holandii, którzy w okolicy Lipszczan mimo obowiązującego zakazu weszli na pas drogi granicznej i przekroczyli granicę z Polski na Białoruś i z powrotem.

Straż graniczna apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne – „PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE„, „GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE„. Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

Ciekawość i lekkomyślność np. aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Są to czyny karalne, określone w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń.

Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń), bądź karą pozbawienia wolności  do lat 3 w przypadku przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 §2 kk).

Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz