Urząd Miejski w Elblągu przypomina o zmianach w rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Z dniem 1 sierpnia 2020r. wchodzi nowelizacja ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. Na mocy nowych przepisów wprowadzony zostaje jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów.

W celu rejestracji jednostki pływającej konieczne jest złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego. W Urzędzie Miasta Elbląg sprawy są realizowane przez Departament Ochrony Środowiska.

Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-PUAP.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Z obowiązku rejestracji jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb zostanją zwolnieni posiadacze których sprzęt nie przekracza długości równej 7,5 m lub mocy napędu mechanicznego równej 15 kW.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich,
• jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiadają innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane wcześniej jednostki, muszą dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Dodaj komentarz