Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ma nowego rektora

Prof. dr hab. Andrzej Sokala został wybrany Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2020-2024.

Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 12 marca w Auli UMK, obecnych było 199 elektorów. Głosów ważnych oddano 196. Prof. Andrzej Sokala otrzymał 181 głosów poparcia, 10 elektorów było przeciw jego kandydaturze, 5 wstrzymało się od głosu.

Przez dwie ostatnie kadencje prof. Andrzej Sokala pełnił funkcję prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej.

Prof. dr hab. Andrzej Jan Sokala urodził się 12 maja  1955 r. w Kamienicy Polskiej pod Częstochową. W latach 1974-1978  studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Po  uzyskaniu dyplomu pracował w Narodowym Banku Polskim, a następnie w  Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Wysokiej (dawne woj.  pilskie) – jako urzędnik. W latach 1980-1981 odbył aplikację sądową w  Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i zdał egzamin sędziowski z wynikiem  bardzo dobrym.

W 1981 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa  Rzymskiego UMK w Toruniu. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora  nauk prawnych, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w prestiżowym  konkursie „Państwa i Prawa”. W 1999 r. uzyskał stopień doktora  habilitowanego nauk prawnych, a w 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Zajmuje się prawem  rzymskim i prawem wyborczym. Kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego UMK (od  2000 r.) oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK (od 2008 r.), którego jest  pomysłodawcą i założycielem. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry  Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych.

Profesor  Andrzej Sokala ma duże doświadczenie organizacyjne. W latach 2000-2005  pełnił funkcję prodziekana (przez dwie kadencje), zaś w latach 2005-2012  – funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (również przez  dwie kadencje). Krótko pełnił także funkcję kierownika Katedry Prawa  Kanonicznego (w 2000 r.). Obecnie jest prorektorem Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w Toruniu ds. Studenckich i Polityki Kadrowej.

Wypromował  ośmiu doktorów oraz około 230 magistrów i licencjatów z zakresu prawa,  administracji i europeistyki. Opiekuje się kolejnymi doktorantami. Był  wielokrotnie recenzentem w przewodach o tytuł profesora oraz stopień  doktora habilitowanego i doktora.
Za swoją działalność edukacyjną  uzyskał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w 2005 r.

Jest członkiem kilku towarzystw  naukowych. W poprzedniej kadencji (2011-2015) był z wyboru członkiem  Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (w Komitecie  pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Wyborczej). Odbył staże naukowe,  m.in. w Rzymie, Padwie i Perugii. Był stypendystą Centro Incontri e  Studi Europei w Rzymie.

W latach 1991-2001 pełnił funkcję Dyrektora  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. Obecnie ściśle  współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą, z Krajowym Biurem Wyborczym, z  Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz z Biurem Informacyjnym Parlamentu  Europejskiego w Polsce. W maju 2000 r. Prezydent RP odznaczył go Złotym  Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz demokratyzacji prawa  wyborczego i przeprowadzanych wyborów”.

Dodać wypada, że prof.  Andrzej Sokala wybierany był do ważnych organów państwowych  Rzeczypospolitej. W grudniu 2003 r. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału  Stanu, zaś w październiku 2015 r. – na stanowisko sędziego trybunału  Konstytucyjnego. Tego ostatniego urzędu nie objął z powszechnie znanych –  pozamerytorycznych – powodów. (był jednym z kandydatów wybranych przez PO-PSL już po zakończeniu kadencji Sejmu – red.)

Rektor-elekt jest żonaty, ma troje  dzieci. Uprawia turystykę i wspinaczkę górską (zdobył m.in. Matterhorn),  zbiera stare pocztówki o tematyce tatrzańskiej, jest fanem bluesa i  blues-rocka (ulubiony zespół to ZZTOP), interesuje się sztuką  abstrakcyjną (ulubiony malarz to Henryk Stażewski) i sportem (zwłaszcza  tenisem kobiecym i speedway’em).

Źródło: www.umk.pl

Foto: Facebook/ Andrzej Romański

Dodaj komentarz