Szkoła podstawowa w Łabuniach pamięta o tragiźmie polskich dzieci w czasie II wojny światowej

W dniu 10 grudnia odbyło się w szkole podstawowej w Łabuniach przedstawienie pt:

„Nie mogę o Tobie zapomnieć” które opowiada o tragicznych losach dzieci zamojszczyzny w czasie II wojny światowej z jednoczesnym nadaniem szkole patronatu im. Dzieci Zamojszczyzny

W czasie II wojny światowej dzieci z terenów zamojszczyzny przez okupanta niemieckiego były w skali niespotykanej dotąd w historii traktowane w bestialski sposób , dzieci były oddzielane siłą od swoich rodziców i segregowane na grupy w obozach przejściowych między innymi w Zwierzyńcu : do wywiezienia do Niemiec w celu zgermanizowania , do niewolniczej przymusowej pracy na terenie Niemiec , do wywiezienia w celu zamordowania w niemieckich obozach koncentracyjnych na Majdanku w Lublinie lub Oświęcimia Brzezinki.

Chwała dla nauczycieli Szkoły w Łabuniach i Panu Wójtowi Gminy Łabunie za pielęgnację pamięci o holokauście Polskich Dzieci Zamojszczyzny

Ta niezwykle wzruszająca sztuka, przypominająca o tragicznych losach polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do obozów przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, była hołdem złożonym ofiarom hitlerowskiej napaści na Polskę w czasie II wojny światowej.

Podsumowaniem i zarazem wyjaśnieniem dla dzieci szkolnych była wypowiedź Pana Wójta Gminy Mariusza Kukiełki : cytat:

Hitlerowskie Niemcy były państwem, które łamało zasady prawa naturalnego, które było oparte na normach prawa stanowionego przez człowieka. I dziś mamy do czynienia z różnymi ludźmi, lewicowymi środowiskami, które chcą tworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo. Bez Boga.

AUTOR : A.K.

Dodaj komentarz