Stanowisko Ministerstwa „Cyfryzacji” w kwestii regulacji unijnych

MC informuje:

Działania UE na rzecz pogłębienia jednolitego rynku usług cyfrowych, które zwiększą suwerenność i konkurencyjność cyfrową Europy, pozostają sprawą priorytetową i jednym z najważniejszych wyzwań – to tylko część polskiego stanowiska ws. unijnego aktu prawnego o usługach cyfrowych.

Zakończyły się, prowadzone od 2 czerwca do 8 września, otwarte dla wszystkich europejskie konsultacje ( https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/unia-europejska-o-uslugach-cyfrowych–ruszyly-konsultacje ) publiczne dotyczące planowanego pakietu działań w ramach aktu prawnego o usługach cyfrowych (DSA – Digital Services Act).

Kierunki i priorytety

Konsultacje dotyczyły takich kwestii jak: bezpieczeństwo w internecie, wolność słowa, sprawiedliwość i równe szanse w gospodarce cyfrowej.

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej – Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi instytucjami w kraju, przygotowało stanowisko Rządu RP.

W prace nad nim zaangażowane były: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Spraw Zagranicznych i Finansów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W ramach stanowiska skupiliśmy się na trzech zagadnieniach:

– podzieliliśmy się z Komisją Europejską naszą oceną funkcjonowania dyrektywy o handlu elektronicznym i wskazaliśmy na potrzebne kierunki jej zmiany,

– omówiliśmy propozycje nowych regulacji dla systemowo ważnych platform internetowych,

– przedstawiliśmy nasze stanowisko w sprawie ograniczania zjawiska dezinformacji w internecie.

– W naszym stanowisku zwróciliśmy także uwagę m.in. na to, że konieczne jest wyeliminowanie barier utrudniających prawidłowe działanie jednolitego rynku usług cyfrowych. Będzie to możliwe np. poprzez modernizację istniejących rozwiązań prawnych, wyeliminowanie luk oraz spójne stosowanie przyjętych w Unii Europejskiej zasad, a także objęcie nowymi przepisami podmiotów z państw trzecich, które działają na rynku UE– mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Czas na zmiany

W stanowisku polski rząd zauważa, że nadszedł czas, aby m.in. dokonać przeglądu zapisów dotyczących usuwania z internetu nielegalnych treści i szerzej zasad moderowania treści przez pośredników internetowych.

W tej kwestii wyraziliśmy nasze poparcie dla działań, które:

– zapewnią większą pewność prawa – w tym dla pośredników internetowych – i zapobiegną fragmentacji rynku wewnętrznego,

– przyczynią się do ochrony praw podstawowych użytkowników internetu, w tym użytkowników mediów społecznościowych i do zwiększenia bezpieczeństwa w sieci,

– wprowadzą skuteczny nadzór nad rynkiem, w odniesieniu do moderacji treści przez pośredników.

– Jak podkreślamy w stanowisku – internet nie jest taki sam jak kiedyś, czyli w 2000 r., kiedy to przyjęta została Dyrektywa o handlu elektronicznym. Skala korzystania z usług cyfrowych, modele biznesowe i różnorodność oferowanych usług znacząco się zmieniły. Do tego państwa członkowskie przyjęły zróżnicowane podejścia do implementacji tej Dyrektywy, co negatywnie oddziałuje na świadczenie usług cyfrowych w całej UE – zauważa minister Marek Zagórski. – To tylko jeden z argumentów uzasadniających prace nad nowym, unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych i stworzeniem jasnych, przejrzystych i systemowych regulacji wzmacniających jednolity rynek cyfrowy UE – dodaje szef MC.

Komisja Europejska planuje przedstawienie, przygotowanych w ramach pakietu DSA, inicjatyw legislacyjnych pod koniec grudnia tego roku.

Polska nadal będzie aktywnie uczestniczyć w prowadzonych na poziomie unijnym negocjacjach.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem przestawionym w ramach konsultacji przez Rząd RP ( https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/regulacje-uslug-cyfrowych-w-ue–oto-nasze-stanowisko ).

źródło: MC

Dodaj komentarz