Wspólna dyskusja o kulturze – powstała Komisja Dialogu Obywatelskiego

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 21 stycznia br. w formule online. Przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury został Krzysztof Nowicki. Komisja będzie platformą dialogu strony społecznej i samorządowej. Do współpracy zaprasza organizacje działające na rzecz rozwoju kultury. Kolejne posiedzenie KDO zaplanowano na 2 lutego br.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury została powołana na mocy Zarządzenia Prezydenta nr 679/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Będzie działać jako organ opiniujący i doradczy przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy. Tworzenie i funkcjonowanie takiej formuły współpracy z administracją samorządową umożliwia ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ten sposób pracy formalizuje dialog pomiędzy stroną społeczną i administracją samorządową.  

Do utworzenia Komisji potrzebnych było w Bydgoszczy siedem organizacji, które w grudniu 2020 roku podpisały list umożliwiający powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

21 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne z udziałem prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, zastępczyni prezydenta Iwony Waszkiewicz, przedstawicieli wnioskodawców oraz dyrektorki Biura Kultury Bydgoskiej. W spotkaniu wzięli udział: Marta Filipiak – Fundacja Czarny Karzeł; Katarzyna Gębarowska – Fundacja Farbiarnia; Jacek Puzinowski – Fundacja Kultury Pozytywka; Sławomir Janicki – Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych; Grzegorz Kaczmarek – Stowarzyszenie Mieszkańców ul. Augusta Cieszkowskiego SMAC; Krzysztof Nowicki – Stowarzyszenie Koloroffon; Remigiusz Zawadzki – Fundacja Sztuki Art – House;
Magdalena Zdończyk – dyrektorka Biura Kultury Bydgoskiej.

Przewodniczącym Komisji został wybrany Krzysztof Nowicki, sekretarzem Jacek Puzinowski.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta powołującym KDO do Komisji mogą zapisywać się kolejne organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Aby stać się członkiem Komisji organizacje pozarządowe powinny złożyć stosowne dokumenty w Biurze Kultury Bydgoskiej:
– wniosek zgłoszeniowy do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury;
– wskazanie swojego reprezentanta wraz ze stosownym upoważnieniem;
– aktualną kopię statutu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z członkami Komisji pod adresem mailowym: kdo.kultura.bydgoszcz@gmail.com

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 2 lutego o godzinie 16:00 (w trybie online).

Obecni członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury zapraszają kolejne organizacje do uczestnictwa w pracach komisji na rzecz rozwoju bydgoskiej kultury.

źródło: komunikat UM Bydgoszcz; http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/wspolna-dyskusja-o-kulturze-powstala-komisja-di/

Get involved!

Comments

No comments yet