Więcej ścieżek rowerowych w pobliżu Białegostoku

Jak informuje białostockie starostwo powiatowe w przyszłym roku powstaną dwa nowe ciągi pieszo-rowerowe w gminie Supraśl:

  • w ciągu drogi powiat. nr 1431B Zielona-Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty) – ponad 1,3 km
  • w ciągu drogi powiat. nr 1432B Zielona-Białystok (ul. Ciołkowskiego w Grabówce) – blisko 1 km

Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” reprezentowanym przez prezesa Leona Stankiewicza, podpisali starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe, Jan Gradkowski z Zarządu Powiatu Białostockiego i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski.

Wartość prac to 1 090 026,00 zł, z czego połowę stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca ma czas na ukończenie zadania do 22.10.2021 r.

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz