Toruń. Prostsze wnioski dla tworzących miejsca pracy

Rada Miasta Torunia uprościła formalności związane z wnioskami o zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Torunia. Zmianę w uchwale przegłosowali radni na 24. sesji 19 listopada 2020 r.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości (uchwała Nr 501/20 Rady Miasta Torunia z dn. 22 października 2020 r.) jest kontynuacją miejskiego programu pomocowego wspierającego przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Torunia. Obowiązuje on w latach 2021-2023.

Przedsiębiorcy, przy zachowaniu warunków określonych w uchwale, którzy utworzą 3 nowe miejsca pracy, będą mogli od 1 stycznia 2021 r. korzystać z rocznego zwolnienia od podatku od nieruchomości. W przypadku utworzenia co najmniej 6 nowych miejsc pracy zaproponowany okres zwolnienia został wydłużony do 2 lat. Okres zwolnienia skorelowany jest też z wysokością poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w okresie zwolnienia.

Podjęta 19 listopada 2020 r. uchwała zmienia treść załącznika nr 1 (zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia) oraz nr 2 (oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia) do dotychczasowej uchwały. Uproszczono treść załączników i zrezygnowano z powielania zapisów, które wynikają wprost z treści uchwały. Bardziej przejrzysta szata graficzna także ma na celu przyspieszenie procesu przystępowania przedsiębiorców do programu pomocowego.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/prostsze-wnioski-dla-tworzacych-miejsca-pracy

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz