Toruń. Nie zapłacą za postój

Pojazdy, które dowożą posiłki przygotowywane przez toruńskich gastronomów, zostaną zwolnione z każdorazowej opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, wykupując w zamian abonament.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. wprowadzono ograniczenie dla restauratorów, w wyniku którego ich działalność polega na przygotowywaniu posiłków i napojów jedynie na wynos. Ograniczenie to ma ścisły związek ze stanem pandemii, który obowiązuje na terenie całej Polski.

Aby przedsiębiorcy przygotowujący posiłki i następnie dowożący je do osób zamawiających nie musieli uiszczać opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania na czas dostarczenia zamówienia, Rada Miasta Torunia w dniu 19 listopada 2020 r. przyjęła uchwałę wprowadzającą miesięczny abonament (gastronomiczny COVID-19), obowiązujący w podstrefie A i B. Wysokość abonamentu, bez względu na podstrefę, wynosi 30 zł. To rozwiązanie będzie obowiązywać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Konieczność uiszczania przez przedsiębiorców przygotowujących posiłki wraz z dowozem opłat za parkowanie na terenie SPP, pobieranych za parkowanie pojazdu w celu odebrania posiłku z lokalu znajdującego się na terenie SPP oraz po zaparkowaniu w celu dostarczenia posiłku do miejsca przeznaczenia znajdującego się na terenie SPP, zawyżałoby ceny takich usług i zniechęcało mieszkańców do korzystania z ułatwień w tym zakresie.

Zajęcie miejsca parkingowego w ramach działalności związanej z dowozem gotowych posiłków będzie krótkotrwałe, związane z tylko z odbiorem posiłku od przedsiębiorcy oraz wydaniem odbiorcy, dlatego nie wpłynie na liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/nie-zaplaca-za-postoj

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz