Rynek Łazarski się zmienia

Trwa przebudowa rynku Łazarskiego. Inwestycja postępuje zgodnie z harmonogramem. Nowe zagospodarowanie tej przestrzeni stworzy dobre możliwości do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Oddanie do użytku nowego Rynku Łazarskiego i jego okolic planowane jest jesienią przyszłego roku

Zdjęcie pokazuje przebudowywany rynek Łazarski z lotu ptaka - grafika artykułu
Rynek Łazarski z lotu ptaka – zdjęcie z 14 września 2020 roku

– Inwestycja przebiega planowo. Czekamy na efekt końcowy, który będzie satysfakcjonujący dla całego Łazarza – zarówno kupców, jak i mieszkańców. Rynek po przebudowie stanie się wielofunkcyjną przestrzenią, wychodzącą naprzeciw wszystkim użytkownikom, pełnić będzie nie tylko funkcję handlową, ale też rekreacyjną, kulturalną i społeczną – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Od początku zależało nam na wysokiej jakości powstałej infrastruktury stąd w projekcie pojawiła się nawierzchnia z naturalnego kamienia a także naturalne okładziny na schodach. Zieleń to także priorytet w tym projekcie, stąd kilkadziesiąt nowych drzew i duże powierzchnie roślinności niskiej. 

Nowe oblicze zyskuje skwer im. Kazimierza Nowaka. Wykonano całą konstrukcję żelbetową muru oporowego, a także schodów. Na schodach oraz murze oporowym zamontowano także w dużej części okładziny granitowe, co daje wyobrażenie, jak będzie docelowo wyglądać to miejsce.

Zmienia się także przestrzeń przewidziana pod nowe targowisko. Budowana jest konstrukcja pod zadaszenie – w fabryce w Kielcach powstają słupy konstrukcji dachu, a generalny wykonawca położył warstwy stabilizacyjne i wzmocnił grunt.

W dużej części ukończono już także roboty ziemne i instalacyjne. 

– Przebudowano 80% kolizji średniego napięcia. Na wielu odcinkach przebudowano system kanalizacji ogólnospławnej oraz wykonano nową kanalizację teletechniczną od skweru do ul. Kącik. Położono także fundamenty pawilonów gospodarczych oraz odtworzono nawierzchnię i ułożono nową na odcinku ul. Głogowskiej, po przebudowie i wpięciu sieci wodociągowej – wylicza Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Zgodnie z harmonogramem oddanie do użytku nowego Rynku Łazarskiego i jego okolic planujemy na jesień przyszłego roku. Robimy wszystko, by terminowo zakończyć to zadanie.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/rynek-lazarski-sie-zmienia,153306.html

Dodaj komentarz