Rada ds. Estetyki z nowymi kompetencjami. Wzmacniamy współpracę

Rada ds. Estetyki wznawia działalność. Nowe zarządzenie prezydenta Bydgoszczy wzmacnia jej rolę. Dzięki gronu ekspertów zajmujących się zawodowo m.in. architekturą, urbanistyką, plastyką, zabytkami i przestrzenią miasta przy wielu inwestycjach udało się wprowadzić korzystniejsze rozwiązania wpływające na większą estetykę.

– Rada wznawia działalność po 8 miesiącach przerwy. Istotny wpływ na tę decyzję ma nowe zarządzenie prezydenta, które wzmacnia naszą rolę. Będziemy opiniowali najistotniejsze inwestycje na każdym etapie: od momentu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez koncepcję, projekty a także uczestniczyli na etapie prac budowlanych, jeśli wystąpi konieczność istotnych zmian w dokumentacji projektowej. To konkretne, ważne zapisy – podkreśla przewodniczący Rady ds. Estetyki, prof.  dr hab. Dariusz Markowski.

Zaakceptowane przez prezydenta zalecenia Rady związane z koncepcjami zmian miejskiej przestrzeni  będą stosowane przez miasto i wszystkie jego jednostki. – Dziękuję za dotychczasową pracę i cieszę się, że Rada wznawia działalność.  Zależy nam na rewitalizacji miasta w oparciu o najlepsze standardy i głos ekspertów będzie bardzo dużym wsparciem – zaznacza prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Rada ds. Estetyki współpracowała już przy wielu dużych miejskich projektach. Dzięki jej działalności ważne budynki oprócz funkcjonalności znacznie zyskały na estetyce. Rekomendacje Rady ds. Estetyki wpłynęły między innymi na ostateczną formę istniejących już gmachów lodowiska „Torbyd”  basenu „Astoria”, czy przebudowanego mostu Staromiejskiego im. J. Sulimy-Kamińskiego. Jej zalecenia realizowane są również przy trwających i planowanych  inwestycjach m.in:budowie parkingu P+R na Grudziądzkiej,  rewitalizacji Rynku w Fordonie oraz projektach restylizacji placu Wolności  i rozbudowy Opery Nova o IV krąg. Głos Rady wpłynie też na sposób rewitalizacji Rybiego Rynku.

Obecnie Radę ds. Estetyki tworzy zespół 11 ekspertów:

 • mgr Maciej Bakalarczyk (Menadżer Starego Miasta)
 • mgr sztuki Jolanta Chmara (prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Bydgoszcz)
 • dr Iwona Jastrzębska-Puzowska (przewodnicząca sekcji architektoniczno-urbanistycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe Bydgoszcz)
 • mgr Sebastian Kusz (Projekt Bydgoszcz)
 • prof.  dr hab. Dariusz Markowski (prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, UMK w Toruniu)
 • dr Ewa Raczyńska-Mąkowska (członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, UTP w Bydgoszczy)
 • mgr sztuki Zbigniew Pankiewicz (Związek Polskich Artystów Plastyków, Bydgoszcz)
 • dr hab. Maciej Świtała (prof. ASP w Gdańsku)
 • inż. arch. Piotr Tabaszewski (Stowarzyszenie Architektów Polskich, Odział Bydgoszcz)
 • inż. arch. Bartosz Kamiński (architekt)
 • mgr sztuki Marek Iwiński (Plastyk Miasta)

Rada d.s. Estetyki jest organem opiniodawczym i doradczym. Jej zadaniem jest również kreowanie i realizacja poprawy estetycznego wizerunku Bydgoszczy. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

źródło: komunikat UM Bydgoszcz; https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/rada-ds-estetyki-z-nowymi-kompetencjami-wzmacni/

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz