Poznański Panel Obywatelski

„Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?” – to tytuł panelu obywatelskiego, w którym wezmą udział poznaniacy. 

Panel obywatelski to forma partycypacji społecznej, pozwalająca na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zapraszani są losowo wytypowani mieszkańcy, którzy wyrażą chęć udziału. Wybór panelistów uwzględnia m.in. kryteria demograficzne, takie jak płeć, wiek, rejon zamieszkania, poziom wykształcenia. Dzięki temu zapewniona jest różnorodność i reprezentacja różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Dotychczas w Polsce panele obywatelskie odbyły się lub trwają w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. W Poznaniu taka inicjatywa jest realizowana po raz pierwszy.

– Podejmując decyzje w sprawie rozwoju Poznania wsłuchujemy się w głos mieszkańców. Tym razem chcemy poznać zdanie poznaniaków na temat kwestii związanych z ochroną środowiska i adaptacją miasta do zmian klimatu – czyli spraw, które niewątpliwie są ważne dla lokalnej społeczności. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony będzie pierwszy w stolicy Wielkopolski panel obywatelski – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Temat panelu został uzgodniony z poznańskimi organizacjami pozarządowymi i ruchami społecznymi zajmującymi się tematyką zmian klimatycznych. Jego kluczowym elementem będzie debata.

– Celem inicjatywy jest uzyskanie od panelistów rekomendacji dotyczących tematu Poznańskiego Panelu Obywatelskiego – tłumaczy Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. – Udział w przedsięwzięciu wezmą losowo wybrani mieszkańcy. Będzie to 65 osób, plus 10 rezerwowych. Przeprowadzone będą łącznie dwa losowania. Najpierw z geodezyjnej bazy adresowej pozyskane zostaną lokalizacje, do których trafią listowne zaproszenia do udziału w panelu. Osoby, które otrzymały zaproszenie i wyrażą chęć udziału w PPO, będą się mogły zarejestrować. Spośród zgłoszonych poznaniaków zostanie przeprowadzone losowanie panelistów, z którymi będą podpisane umowy cywilno-prawne o odpłatnym udziale w Poznańskim Panelu Obywatelskim – wyjaśnia.

Paneliści nie muszą być specjalistami w danym obszarze. Wiedzę na temat istniejących i potencjalnych rozwiązań uzyskują od niezależnych ekspertów, urzędników oraz lokalnych działaczy. Kluczowe są zaangażowanie i chęć poświęcenia swojego czasu na pracę na rzecz miasta.

– Reprezentatywna grupa mieszkańców miasta będzie starała się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób radzić sobie ze zmianami klimatycznymi. Jako rekomendacje do realizacji uznane zostaną te opinie, które uzyskają co najmniej 80 proc. wsparcia tej grupy poznaniaków – tłumaczy Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania. 

Wykonawca odpowiadający za realizację Poznańskiego Panelu Obywatelskiego został wybrany w konkursie ofert skierowanym do organizacji pozarządowych. Wytypowała go komisja konkursowa, składająca się z 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów miejskich działających w tematyce związanej z klimatem oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania. Grupa ta najwyżej oceniła ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatywa z Natury Rzeczy z Marcinem Gerwinem, który ma bardzo duże doświadczenie w zakresie paneli obywatelskich w kraju i poza jego granicami.

Miasto Poznań podpisało już umowę z wykonawcą. Realizacja panelu zakończy 30 czerwca 2021 r.  

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-panel-obywatelski,156486.html

Get involved!

Comments

No comments yet