POznań. 11 mln złotych na „niezależną” kulturę

Poznań nie tnie wydatków na kulturę – w rozstrzygniętym właśnie konkursie ofert wsparcie otrzyma ponad 150 organizacji pozarządowych.

Grafika przedstawia mapę Poznania z zaznaczonymi punktami, w których działają lokalne centra kultury. - grafika artykułu
Największą liczbę dotacji przyznano w kategorii „Lokalne centra kultury”

– Przekazujemy ponad 11 milionów złotych poznańskim organizacjom, bo dzięki nim mamy pewność, że ich projekty mają szansę dotrzeć do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, dziedziny sztuki oraz poglądów i osobistych preferencji – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania odpowiedzialny za kulturę. 

Założenie to realizowane jest przez NGO, które swoje działania wpisują w priorytety Miasta Poznania. Największą liczbę dotacji przyznano w priorytetach „Lokalne centra kultury” (50 dotacji) i „projekty ogólnopolskie i międzynarodowe/festiwale” (42). Niewiele mniejszą liczbę ofert doceniono w „Edukacji kulturowej” (30 dotacji), „Lokalnych projektach  artystycznych” (26) i „Pamięci historycznej i tradycjach kulturowych” (23), przyznano też 10 grantów na projekty wydawnicze i 3 na wsparcie udziału poznańskich twórców w wydarzeniach międzynarodowych.

Komisja konkursowa, złożona po połowie z przedstawicieli Prezydenta oraz organizacji pozarządowych, za szczególnie istotne dla Miasta uznała wsparcie utrzymania stałej działalności fundacji i stowarzyszeń, animujących życie kulturalne na osiedlach. Białe plamy na kulturalnej mapie miasta wypełni aż 45 takich miejsc, rozmieszczonych na 19 osiedlach.

– Lokalni animatorzy życia kulturalnego są cennymi sojusznikami w realizacji Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. Tylko dzięki ich pasji i pomysłowości jesteśmy w stanie niwelować bariery w dostępie do kultury – mówi Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury UMP.

Najwyższą ocenę komisji uzyskał projekt tegorocznej edycji festiwalu kina krótkometrażowego Short Waves.

– Impreza ta była w 2020 roku jedną z pierwszych odwołanych w wyniku pandemii, ale organizująca ją fundacja Ad Arte, po zbudowaniu platformy online, przeprowadziła latem festiwal w wersji hybrydowej, co jest najlepszym dowodem na elastyczność i pomysłowość poznańskich animatorów kultury – mówi Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP.

Wybierając zwycięskie projekty na rok 2021 brano pod uwagę przygotowanie organizatorów do działania w warunkach różnego rodzaju obostrzeń pandemicznych. Wiele z nich będzie możliwe  do zrealizowania w różnych wariantach, także online. 

– Nie możemy przewidzieć, jakie ograniczenia dotkną twórców i organizatorów wydarzeń kulturalnych, dlatego chcemy pomóc im przetrwać ten trudny rok, by po zakończeniu pandemii poznańska kultura nie utraciła swego potencjału – deklaruje Jędrzej Solarski.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

źródło: komunikat UM Poznań: https://www.poznan.pl/mim/info/news/11-mln-zlotych-na-niezalezna-kulture,158724.html

Dodaj komentarz