Od 1 stycznia wrócił 30-dniowy termin rejestracji pojazdów

Przypominamy, że od nowego roku obowiązuje 30-dniowy termin na zarejestrowanie samochodów. Cały czas, ze względu na stan pandemii koronawirusa, wizyta w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych wymaga wcześniejszego umówienia.

Mieszkańcy, którzy nabyli pojazd przed 31 grudnia 2020 roku mają nadal 180-dniowy termin na załatwienie formalności. Wszystkie auta nabyte i sprowadzone od 1 stycznia 2021 roku, muszą być zgłoszone i zarejestrowane w ciągu 30 dni. Termin dotyczy zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Polsce oraz rejestracji pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE. Przypomnijmy, że ze względu na pandemię COVID-19  od 1 marca do końca zeszłego roku termin został wydłużony do 180 dni.

Umów się na wizytę
Nadal Wszystkie wizyty w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych wymagają umówienia telefonicznego. Poniżej niezbędne numery kontaktowe. Zachęcamy do załatwiania spraw przez Internet lub pocztą.

Rejestracja pojazdu
•    ul. Grudziądzka 9-15 – 52 58 59 260
•    POM „Zielone Arkady” – 52 58 59 261
•    Filia Fordon ul. E. Gierczak 6 – 52 58 59 262

Odbiór dowodu rejestracyjnego
•    jeżeli pojazd był rejestrowany na ul. Grudziądzkiej i POM „Zielone Arkady- 52 58 58 327
•    jeżeli pojazd był rejestrowany w filii w Fordonie – 52 58 59 262

Ponadto poniżej wykaz spraw, które można załatwić elektroniczne z podpisem kwalifikowanym lub poprzez platformę ePUAP

1. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (ESP PiK PWPW S.A., e-puap)
2. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (ESP PiK PWPW S.A., e-puap)
3. Złożenie wniosku o wydanie: (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)

4. Zaświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)
5. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)
6. Złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (ESP PiK PWPW S.A.)
7. Złożenie wniosku o wymianę i wtórnik prawa jazdy (ESP PiK PWPW S.A.)
8. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (ePUAP)
9. Wpis, zmiana wpisu lub wykreślenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (e-puap)
10. Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców (e-puap)
11. Wpis, zgłoszenie zmiany lub wykreślenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (e-puap)
12. Pisma ogólne kierowane do urzędu (e-puap)

Sprawy, które można wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do skrzynki podawczej:

1. Wyrejestrowanie pojazdu
2. Zaświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
3. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju
4. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju
5. Złożenie wniosku o wydanie:

  • wtórnika tablic rejestracyjnych
  • wtórnika dowodu rejestracyjnego
  • wtórnika karty pojazdu
  • wtórnika nalepki kontrolnej
  • dodatkowej tablicy rejestracyjnej

6. Wymiana zapełnionego dowodu rejestracyjnego
7. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji np. hak, gaz , L, dopisanie współwłaściciela
8. Zwrot zatrzymanego fizycznie dowodu rejestracyjnego
9. Odbiór dowodu rejestracyjnego
10. Złożenie wniosku o:

  • wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę
  • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  • wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane lub przewożące wartości pieniężne
  • wymianę lub wtórnik prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem (dostarczenie orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego i zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w przypadku, gdy osoba była na nie kierowana; dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem/ po egzaminie państwowym; pisma ogólne kierowane do urzędu)

11. Wpis, zgłoszenie zmian lub wykreślenie z ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców
12. Wydawanie uprawnień diagnostom
13. Wydawanie decyzji na nadanie i mieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
14.  Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne
15. Przechowywanie i usuwania pojazdów na każdym innym etapie niż zapoznanie się z aktami  sprawy.

źródło: komunikat UM Bydgoszcz; https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/od-1-stycznia-wrocil-30-dniowy-termin-rejestracji/

Dodaj komentarz