Nowy rok szkolny w cieniu pandemii

Pierwszego września dzieci po dłuższej przerwie wrócą do szkół i przedszkoli. Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie szeregu wytycznych, uwzględniających kwestie bezpieczeństwa. Miasto Poznań, biorąc pod uwagę opinię zespołu doradczego przy prezydencie, złożonego z przedstawicieli poznańskiej oświaty, rekomenduje określone rozwiązania. Ostateczna decyzja każdorazowo będzie zależała od dyrektora szkoły, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Miastem.

źródło: komunikat UM Poznań;https://www.poznan.pl/mim/info/news/nowy-rok-szkolny-w-cieniu-pandemii,151748.html

Dodaj komentarz