Innowacyjne rozwiązania w PTBS

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest właścicielem ponad 3500 mieszkań zlokalizowanych na 15 osiedlach na terenie całego miasta. Spółka nie tylko buduje nowe obiekty w duchu smart city, ale sukcesywnie modernizuje istniejące, wykorzystując przy tym innowacyjne rozwiązania i technologie.

Czerwone auto podłączone kablem do stacji ładującej. W tle zabudowania mieszkalne. - grafika artykułu
Przykładem rozwiązań z obszaru smart city jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowana na parkingu przy ul. Elżbiety Zawackiej, fot. Agrobex.

Najnowszy projekt spółki, realizowany etapami w rejonie ulic: Koszalińskiej, Literackiej i Żołnierzy Wyklętych, w przyszłości stanie się domem dla ponad 1100 poznańskich rodzin. W ramach tej inwestycji przewidziano szereg nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań. Celem jest  stworzenie nowej jakościowo zabudowy Strzeszyna, przyjaznej zarówno środowisku, jak i mieszkańcom. Tak by osiedle stało się, dzięki zastosowaniu inteligentnych technologii, wygodnym i oszczędnym miejscem do życia.

W aktualnie realizowanym etapie inwestycji, której zakończenie planowane jest na jesień 2021 roku, przewidziano montaż m.in. instalacji do odzyskiwania wody opadowej. Zastosowanie zbiorników do zbierania wód z dachów oraz systemu instalacji rozprowadzającej umożliwi wykorzystywanie deszczówki do bieżącego podlewania terenów zielonych osiedla. Zastosowanie podobnych rozwiązań rozważa się w już istniejących osiedlach PTBS. Ich wdrożenie wymaga jednak oceny pod kątem możliwości technicznych i efektywności w danej lokalizacji.

Ponadto osiedle przy ul. Koszalińskiej wyposażono w system pojemników podziemnych. Wpływa to na  poprawę estetyki osiedla, jednocześnie zwiększając komfort mieszkańców. Rozwiązanie sprzyja również  prawidłowej segregacji odpadów. Kosze typu molok zastosowano także na osiedlu przy ul. Palacza, wybudowanym w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. 

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem  jest zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Na Strzeszynie PTBS zastosowało oświetlenie LED z czujnikami ruchu w częściach wspólnych budynków, a zewnętrzne latarnie ledowe wyposażone są w czujniki zmierzchu. Dzięki temu następuje regulacja oświetlenia w zależności od pory dnia i roku. Równocześnie w pozostałych budynkach należących do spółki, wymieniane jest  tradycyjne oświetlenie na ledowe. W tym roku wymianie podlega oświetlenie na osiedlach: Katowicka, Milczańska i Szyperska/Piaskowa.

Pozytywna energia

W ramach prowadzonych działań prośrodowiskowych, nie można zapomnieć o energii elektrycznej. Spółka wykonała inwentaryzację dachów budynków będących jej własnością pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznych. Obecnie PTBS podejmuje działania w celu nawiązania współpracy z firmą zainteresowaną dzierżawą dachów z przeznaczeniem na panele służące do przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. 

 Ponadto na naziemnym parkingu przy ul. Elżbiety Zawackiej zlokalizowana jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Zastosowana instalacja pozwala na ładowanie dowolnych pojazdów elektrycznych i dokonanie płatności poprzez aplikację mobilną.

Spółka optymalizuje też dostawy ciepła do swoich obiektów. Korekta mocy zamówionej na energię cieplną pozwoliła na uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 150 tys. zł w skali roku.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznegood ponad dwudziestu pięciu lat zapewnia lokale mieszkalne osobom o średnich dochodach. Buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka jest właścicielem ponad 3500 mieszkań, około 100 lokali usługowych oraz ponad 1000 miejsc postojowych, co czyni ją jednym z największych TBS-ów w Polsce. Aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej. W wyniku współpracy zrealizowano w latach 2009-2010 inwestycje mieszkaniowe przy ul. Grabowej i Drewlańskiej z uwzględnieniem potrzeb osób starszych w ramach programu: „Mieszkanie dla Seniora”. W 2015 r. oddano do użytku 143 mieszkania przy ul. Palacza, przeznaczone dla osób, które w przeciągu ostatnich 5-ciu lat ukończyły studia wyższe i pragną swoją przyszłość związać z Poznaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Jedną z inwestycji, jaką obecnie realizuje PTBS jest budowa 180 mieszkań na Strzeszynie, w ramach programu „Najem z dojściem do własności”.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/innowacyjne-rozwiazania-w-ptbs,156321.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz