GEOPOZ wdroży nowe e-usługi

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uzyskał ponad 1,5 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług”. Wdrażane w jego ramach nowe usługi pozwolą mieszkańcom np. sprawdzić, kto jest właścicielem sieci gazowej i tym samym do kogo się zwrócić z prośbą o przyłączenie.

Celem projektu jest rozbudowa systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o nowe elektroniczne usługi w zakresie prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Odbiorcami e-usług będą inwestorzy, projektanci, władający sieciami uzbrojenia terenu, administracja samorządowa. Ale nie tylko. 

– Dzięki projektowi każdy mieszkaniec Poznania zyska dostęp do danych sieci uzbrojenia terenu wraz z dostępem do informacji o władającym siecią – wyjaśnia Elżbieta Metelska z GEOPOZ, kierownik projektu. 

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, jeśli będziemy chcieli przyłączyć gaz do domu, znajdziemy informację kto jest właścicielem danej sieci gazowej (zgodnie z przepisami udostępnianie są tylko dane przedsiębiorstw) i tym samym do kogo się zwrócić z prośbą o przyłączenie.

W ramach projektu również zostanie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów ewidencyjnych – Strzeszyn i Piątkowo. Ponadto utworzona zostanie baza danych sieci uzbrojenia terenu dla części obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań.

– Podejmowane przez nas działania są odpowiedzią na rosnące potrzeby dostępu do wiarygodnej i w pełni cyfrowej treści mapy zasadniczej – tłumaczy Andrzej Krygier, dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. – Dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania miasta i jego rozwoju gospodarczego. Warto zadbać, aby były dostępne i najwyższej jakości – dodaje.

Usługi będą wdrażane na przełomie roku 2021 i 2022. Będzie z nich można skorzystać na stronie geopoz.poznan.pl

Wartość projektu wynosi blisko 1,8 mln zł, a dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 1,5 mln zł.  

Projekt „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług” kontynuuje działania podjęte w latach 2016-2018. Wówczas przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych, zakupiono infrastrukturę do skanowania materiałów geodezyjnych i utworzono ich cyfrowe odwzorowanie, przeprowadzono integrację systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomiono elektroniczne usługi dla geodetów, komorników, rzeczoznawców oraz osób fizycznych i prawnych zainteresowanych zakupem danych i materiałów z zasobu, a także inwestorów, projektantów i władających siecią uzbrojenia terenu w zakresie obsługi narady koordynacyjnej.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/geopoz-wdrozy-nowe-e-uslugi,154116.html

Get involved!

Comments

No comments yet