Prof.Paweł Skrzydlewski: Walka z ojcostwem ludzkim wytoczona jest dziś przede wszystkim z nienawiści do źródła wszelkiego ojcostwa, czyli do Boga

Ojcom powinien towarzyszyć nakaz, aby w realizacji ich misji nie popadali w małoduszność i nie dawali sobie odebrać nie tylko należnych ich praw, godności oraz władzy, ale by we wszystkim, co do nich należy, szukali łaski i wsparcia Boga – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj Pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

Zauważamy obecnie kryzys ojcostwa, które jest atakowane i umniejszane na wielu płaszczyznach. Prof. Paweł Skrzydlewski ocenił, że „dziś trzeba szczególnie bronić ojcostwa, które jest źródłem i zasadą dobrostanu naszych rodzin, narodu i państwa”.

– Walka z ojcostwem ludzkim wytoczona jest dziś przede wszystkim z nienawiści do źródła wszelkiego ojcostwa, czyli do Boga. Walka ta sprowadza się do odbierania ojcom nie tylko ich godności i praw, ale także właściwego dla nich sposobu działania w rodzinie – powiedział felietonista Radia Maryja.

Obecna rola ojca została bardzo mocno ograniczona. Dziś rodzinom wmawia się, że ojciec jest jedynie dawcą materiału genetycznego oraz żywicielem, którego głównym zadaniem jest zarabianie pieniędzy.

– Dziś różne ideologie starają się wmówić ludziom, że ojcowie nie są źródłem i zasadą zrodzenia człowieka oraz wychowania potomstwa. Nie są także nauczycielami i wychowawcami w dyscyplinie dla swoich dzieci. Z racji ideologicznej poprawności ojcowie nie mogą również sprawować ojcowskiej władzy w tym wszystkim, co należy do osiągnięcia przez dziecko doskonałego życia ludzkiego – podkreślił filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Prof. Paweł Skrzydlewski zwrócił uwagę, że ograniczanie roli ojca niesie za sobą poważne konsekwencje dla rodzin, ale również całego społeczeństwa.

– Dzieci pozbawione ojców są półsierotami. Są one osłabione i pozbawione tego, co słusznie im się należy na mocy prawa naturalnego, czyli dobro władzy ojcowskiej w życiu dziecka. Unicestwienie władzy ojcowskiej to wielka niesprawiedliwość, która przynosi rodzinom niepokój (…). Bez ojców dzieci są skazane na życie niedoskonałe, słabe i marne – wskazał autor felietonu.

Filozof ocenił, że kryzys ojcostwa ma wpływ na kryzys demograficzny. Dzieci niemające odpowiedniego wzoru ze strony obojga rodziców boją się podjąć odpowiedzialności za swoje przyszłe rodziny.

– Osoby, które wychowywały się bez ojców, nie chcą być rodzicami (…). Bez ojców dzieci łatwo stają się jedynie konsumentami, wyznawcami różnych ideologii i niewolnikami swoich nałogów lub słabości – wyjaśnił prof. Paweł Skrzydlewski.

Filozof zaapelował do ojców, by nie ulegali oni współczesnym presjom i naciskom ze świata, lecz należycie i odpowiedzialnie realizowali swoje zadanie, jakim jest ojcostwo.

– Ojcom powinien towarzyszyć nakaz, aby w realizacji ich misji nie popadali w małoduszność i nie dawali sobie odebrać nie tylko należnych ich praw, godności oraz władzy, ale by we wszystkim, co do nich należy, szukali łaski i wsparcia Boga – powiedział felietonista.

Felieton prof. Pawła Skrzydlewskiego można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

Dodaj komentarz