Zatrzymanie za finansowanie działalności tzw. „państwa islamskiego” (ISIS)

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch obywateli Iraku w związku z finansowaniem tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Po usłyszeniu zarzutów obcokrajowcy zostali tymczasowo aresztowani.

Irakijczycy zostali zatrzymani 30 czerwca 2020 r. na polecenie Prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Został im przedstawiony zarzut przekazywania środków płatniczych międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej jako Państwo Islamskie, kwalifikowany z art. 165a kk w zw. z art. 12 kk, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności.  

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Get involved!

Comments

No comments yet