Po pół roku zakończył się spór zbiorowy w szpitalu w Ciborzu

Tak hojnie rozdawane pracownikom służby zdrowia dodatki covidowe, które mają spełniać funkcje motywujące i nagradzające ich rzekomo niezwykle w czasach wielkiej zarazy niebezpieczną pracę, a raczej procedury ich przyznawania stały się zarzewiem wielu konfliktów i pretensji w placówkach zdrowia, co może kuriozalnie odbić się negatywnie zarówno na zdrowiu samych zainteresowanych jak i pacjentów, których mają pod opieką. Na poparcie tezy o destrukcyjnym wpływie świadczeń covidowych na zdrowie pracowników systemu ochrony zdrowia oraz na niesprzyjającą dobrej pracy atmosferę w placówce może służyć przykład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.          

To tutaj właśnie przez dodatki covidowe przyznane placówce przez zarząd województwa lubuskiego nie było spokoju, co odbiło się niekorzystnie zarówno na psychice pracowników jak i ich układach odpornościowych, które mogły pracować na pełnych obrotach co mogło i co gorsza jeszcze może, skończyć się bardzo źle i to nie tylko w kwestii radzenia sobie z wirusowymi infekcjami. Według protestujących w Ciborzu salowych, opiekunek i pielęgniarek wypłacony w placówce na koniec ubiegłego roku dodatek covidowy został podzielony niesprawiedliwe. Okazuje się bowiem, że choć wykonują swoją pracę w bezpośrednim kontakcie z pacjentami i są tym samym na pierwszej linii rażenia, a tym samym narażenia na zakażenia, otrzymały dodatki mniejsze niż pracownicy … administracji.         

A wszystko z powodu przyjętych przez władze szpitala zasad ich przyznawania. Nie ten dostawał więcej kto miał większe zasługi na froncie walki z covid, ale ten kto więcej zarabiał, bowiem dyrekcja wynagrodziła wszystkich pracowników proporcjonalnie do wysokości ich płacy zasadniczej, a nie do rzeczywistych zasług na polu koronawirusowych działań. Mające bezpośredni kontakt z pacjentami salowe i pielęgniarki żądały wycofania się dyrekcji szpitala z podziału procentowego dodatku i choć nie było łatwo, nie zamierzały w kwestii podziału nagrody, jak i w drugiej zapalnej sprawie dotyczącej zwiększenia do 2800 zł brutto (o 300 zł) podstawowego najniższego wynagrodzenia salowych i opiekunek, ustąpić.             

Jak donosi portal gorzow.tvp.pl sprawę zwiększenia wynagrodzenia załatwił protestującym salowym, opiekunkom i pielęgniarkom prezydent podpisując nowelizację ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów medycznych, która weszła w życie 1 lipca i od tego momentu nie mogą one dostawać, jak się wcześniej zdarzało, za swoją pracę mniej niż przewiduje to ustawa, w dodatku dostaną więcej niż żądały. Natomiast jeśli chodzi o sporny dodatek covidowy to też znalazło się, choć długo to trwało, satysfakcjonujące protestujących rozwiązanie. Jak czytamy w portalu gorzow.tvp.pl na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nowymi władzami szpitala, a związkiem zawodowym pracowników lecznicy Solidarność, placówka w okresie do końca października tego roku zobowiązała się do wyrównania świadczenia wszystkim pracownikom, którzy otrzymali mniej niż 2720 zł brutto, do tej właśnie kwoty. 

Tym sposobem na szczęście dla pacjentów szpitala i jego pracowników w lecznicy zapanuje nareszcie tak potrzebny dla dobrego zdrowia spokój i jest nadzieja, że ci drudzy mocno już niezdrową sytuacją znerwicowani nie wylądują w przyszłości na oddziale swojego szpitala, ani tym bardziej jednoimiennego szpitala zakaźnego, ponieważ zadowoleni zdążą jeszcze przed czwartą falą, którą straszą już politycy odbudować swoje nadwątlone sporem siły obronne, a ci pierwsi otrzymają pomoc i opiekę na jaką zasługują. Jedynie nowa dyrekcja szpitala, który zakończył swoją zeszłoroczną działalność ze stratą … ponad 4 milionów złotych będzie miała ciężki orzech do zgryzienia jak pogodzić zwiększone wydatki z przychodami, ale w końcu po to właśnie została powołana. I oby plan naprawczy się powiódł, bowiem po nadmiernej dawce koronaszaleństwa coraz więcej Polaków będzie potrzebowało opieki psychiatrycznej.       

      
 Opracowanie BC 


Źródło:    

Kategorie

Dodaj komentarz