Petycja w obronie prof. Wojciecha Polaka oraz w obronie wolności słowa, myśli, sumienia, debaty publicznej i Uniwersytetu

Ze zdumieniem niżej podpisani dowiadują się o żądaniu, skierowanym do Waszej Magnificencji, by ukarać prof. Wojciecha Polaka, znanego historyka i człowieka o wielkim autorytecie, za słowa krytyki skierowanej pod adresem aktywistów LGBT. 

Panie Rektorze, jesteśmy przekonani, że podziela Pan naszą opinię, iż prawo do krytyki jest niezbywalnym w każdym społeczeństwie. Każdy ma prawo nie tylko głosić poglądy własne, ale także krytykowac poglądy innych osób, wskazywać słabości logiczne ich twierdzeń, a także oceniać je pod wzgledem moralnym. Na tym polega właśnie wolność debaty publicznej, a w szególności na tym właśnie ufundowana jest idea Uniwesytetu jako instytucji w Europie, od przeszło 900 lat. 

Prawo do krytyki chroni nas, jako społeczeństwo, przed ideologizacją, przed narzucaniem punktu widzenia przez różnego rodzaju naciski, przed łamaniem sumień. Pan profesor Wojciech Polak z tego prawa skorzystał, krytykując poglądy aktywistów LGBT i nie może być z tego powodu stawiany pod pręgierzem. 

Stając w obronie prof. Wojciecha Polaka stajemy po stronie wolności słowa, myśli, sumienia, swobodnej debaty i wolności Uniwersytetu jako instytucji znajdującej się u podstaw naszej cywilizacji. Mamy nadzieję, że stanowcza i jednoznaczna obrona profesora Wojciecha Polaka ze strony Pana Rektora, stanie się świadectwem, że Uniwersytety na zawsze pozostaną w Polsce wolne i nigdy więcej nie będą uległe wobec dyktatu żadnej grupy nacisku. Taki przykład jest konieczny, by uchronić nas przed coraz śmielszymi próbami ograniczania swobody debaty publicznej. 

PETYCJA

Get involved!

Comments

No comments yet