Our Future Foundation pomaga mniej zamożnym uczniom z małych pomorskich miejscowości wyjeżdżać na zagraniczne studia

Pomorska fundacja pomaga w zagranicznych studiach

Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego dla niezamożnych młodych mieszkańców Pomorza prowadzonego przez organizację Our Future Foundation – czytamy na stronie Radia Gdańsk (https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/106646-mniej-zamozni-uczniowie-z-szansa-na-zagraniczne-studia-pomaga-im-w-tym-fundacja-zalozona-przez-pomorzan).

Fundacja, założona przez gdynianina Michała Maurycego Mazura oraz gdańszczanina Krzysztofa Chojnowskiego pomaga mniej zamożnym uczniom z mniejszych miejscowości wyjeżdżać na zagraniczne studia. – Pomagamy przede wszystkim osobom z wykluczonych grup społecznych. One często nie mają takiego dostępu do edukacji, jak ci mieszkający w miastach. Osoby mniej zamożne też mają mniej możliwości rozwoju – wyjaśnia cytowany przez portal prezes Mazur.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularz online, który jest następnie weryfikowany przez komisję. Na przełomie marca i kwietnia odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie.

Kolejne etapy udziału w projekcie to: rejs mentoringowy na Mazurach, biznesowy bootcamp oraz Konferencja Młodych Liderów organizowana przez Fundację im. Ludwika Rajchmana we współpracy z Our Future Foundation. Uczestnicy będą mogli także odbyć wakacyjne staże we współpracujących z fundacją firmach, korzystając przy tym z obecności współpracujących z fundacją mentorów – absolwentów zagranicznych uczelni, którzy pomogą przy formalnościach związanych z aplikacją, a także przygotują ucznia do testów wstępnych na wyższe studia.


Formularze dostępne są na stronie fundacji: https://off.org.pl/
Program potrwa do końca roku.

Oprac. ŁC, red. GC

Obraz Ina Hall z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet