Nowy Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

W środę (5.08) w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania obowiązków podlaskiego komendanta wojewódzkiego.

Podczas uroczystego apelu z udziałem Podlaskiej Kompanii Honorowej PSP nastąpiło pożegnanie ze sztandarem oraz oficjalne zdanie i przyjęcie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, z dniem 7 sierpnia odwołany został dotychczasowy komendant nadbryg. Jarosław Wendt, który pełnił tę funkcję przez ponad 4 lata.

– To był dobry okres ze względu na zaangażowanie Pana Komendanta, jego doświadczenie i umiejętności, dobór współpracowników, ale również politykę Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy ten czas wspominać pod znakiem wielu inwestycji i modernizacji służb, poprawy ich warunków zawodowych

– powiedział podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Na stanowisko podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, decyzją MSWiA, na wniosek komendanta głównego PSP, z dniem 8 sierpnia powołany został mł. bryg. Sebastian Zdanowicz.

– Nowemu komendantowi życzę, aby został dobrze przyjęty przez swoich kolegów i koleżanki w straży pożarnej, żeby mógł jak najlepiej realizować zadania PSP, które są tak ważne i zapewniają bezpieczeństwo naszym obywatelom

– podkreślił wojewoda podlaski.

Mł. bryg. Sebastian Zdanowicz związany jest z ochroną przeciwpożarową od 1996 roku, kiedy rozpoczął naukę jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył dwa lata później, uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Po promocji został skierowany do Białegostoku, gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódczych różnego szczebla, począwszy od dowódcy zastępu, następnie dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, specjalisty, zastępcy dowódcy JRG, a ostatnio na stanowisku dowódcy JRG. Pełniąc służbę pożarniczą, podnosił swoje wykształcenie ogólne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra oraz zawodowe na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując kwalifikacje do zajmowania stanowisk oficerskich i awans na stopień młodszego kapitana. Za swoją dotychczasową służbę wyróżniony został Krzyżem Zasługi za Dzielność za działania ratownicze podczas powodzi w 2001 roku oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Poza służbą udziela się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie, gdzie pełni funkcję Prezesa OSP.

Źródło: gov.pl

Dodaj komentarz